04
03 2014
2803

Terasele de vară îşi vor începe activitatea doar cu acordul locatarilor

Consiliul Municipal Chişinău a adoptat Regulamentul privind amplasarea teraselor în capitală, care precizează cerinţele faţă de terasele de vară ale restaurantelor şi cafenelelor şi stabileşte noţiunea de terasă. Funcţionarii sînt convinşi că acum restaurantele nu-şi vor mai putea masca suprafeţele sub terase şi nici să înalţe obiecte capitale, sub pretextul unei verande uşor demontabile. Totodată, consilierii consideră că documentul nu e suficient de dur şi nu conţine reglementări clare. Astfel, în el lipsesc norme clare privind suprafaţa, aspectul exterior şi schemele de amplasare a teraselor în capitală. Terasele, ca o parte a comerţului sezonier Noul Regulament stabileşte noţiunea de „terasă de vară”, care, în opinia funcţionarilor, va exclude posibilitatea manipulărilor. Astfel, în document sînt menţionate trei tipuri de verande sezoniere – localuri în aer liber.
  1. Construcţii staţionare, înălţate din elemente uşor demontabile, fără ferestre, vitralii şi încălzire, ce aderă la cafenelele şi restaurantele existente.
  2. Puncte mobile – mese, scaune şi umbrele, care de asemenea, aderă la unităţile autorizate de alimentaţie publică.
  3. Terase mobile separate, instalate fără amenajarea teritoriului.
Termenul de funcţionare a acestor localuri – din aprilie pînă în octombrie şi în perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru aceste unităţi a fost stabilită taxa locală în mărime de 200 de lei pentru 1 m.p. De asemenea, Regulamentul prevede că orice tip de terasă trebuie conectat la energia electrică, apă şi canalizare şi toţi vizitatorii trebuie să aibă acces la unitatea sanitară. Totodată, în cazul organizării teraselor în apropierea blocurilor de locuit, întreprinzătorul trebuie să obţină acordul locatarilor din casele adiacente. Iar terasele noi şi cele existente, amplasate în zonele rezidenţiale, nu vor mai putea activa după ora 22.00. În cazul deschiderii terasei de vară în apropierea unui monument de ahitectură sau istorie, va fi necesară aprobarea Ministerului Culturii, precum şi a Direcţiei cultură din cadrul Primăriei. Se recomandă amplasarea teraselor mobile în grădinile publice, parcuri şi alte zone de agrement.Totodată, va fi permisă instalarea acestor construcţii la ermaroace şi în cadrul desfăşurării unor activităţi cultural-artistice. Primăria consideră că sporirea numărului de spaţii cu mese şi umbrele nu va strica imaginea oraşului. Funcţionarii afirmă că toate capitalele europene, în serile de vară, se transformă într-o „imensă cafenea”. După expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, întreprinzătorii vor fi nevoiţi să elibereze terenul şi să-l aducă la starea iniţială. Construcţiile capitale nu vor mai putea fi mascate sub terasă Funcţionarii de la Primărie afirmă că proprietarii teraselor de vară deseori încearcă să le utilizeze ca obiecte permanente. De aceea, este necesar de evitat construcţiile arbitrare pe străzi. Mulţi întreprinzători au început să înalţe lîngă cafenelele lor anexe cu încălzire. Terasele de vară trebuie instalate astfel, încît, în cazul unor situaţii excepţionale, acestea să poată fi retrase rapid din stradă, iar apoi reinstalate din nou. Astăzi, unele cafenele din Chişinău au început construcţia unor anexe chiar cu două etaje. Iar regulile de amplasare a teraselor de vară sînt încălcate atît de reţelele mari, cît şi de business-ul mic. Anume din aceste considerente a apărut necesitatea aprobării Regulamentului menţionat. O altă problemă: au început să apară nişte pavilioane, cu acoprişuri din polietilenă, cu părţi laterale căptuşite, care în perioada rece nu sînt demontate şi care servesc drept continuare a sălii restaurantului sau cafenelei. De aceea, noţiunile de restaurant, cafenea şi terasă trebuie clar delimitate. În calitate de exemplu, autorităţile invocă cazul privind construcţia ilegală la Ciocana. La sfîrşitul anului 2012 a izbucnit un scandal în jurul unei cafenele de vară de pe str. A. Russo, 20. Compania a început construcţia arbitrară pe un teren, eliberat pentru amenajarea unei terase de vară, conform deciziei Consiliului Municipal. În urma unor litigii îndelungate, anexa a fost demolată din contul municipalităţii. Aspectul exterior fără reguli Unii consilieri însă s-au abţinut de la votul acestui regulament. În opinia lor, documentul nu conţine norme, ce ar stabili hotarele teraselor de vară şi care ar soluţiona problema aglomeraţiei pe trotuare. Ţările europene demult se confruntă cu problema înaintării teraselor pe trotuare. Pe de o parte, acestea sînt atacate de localurile de vară, iar pe de alta – de automobilele parcate. De aceea, în aceste ţări au fost introduse norme, potrivit cărora, terasele sînt amplasate, păstrînd o distanţă de cel puţin 1,8 metri de trotuar. Totodată, în pofida faptului că noile standarde vor obliga întreptinzătorii nu doar să coordoneze amplasarea teraselor de vară, dar şi proiectul acesteia, adică suprafaţa verandei, designul şi materialele, - în document lipsesc cerinţele clare faţă de aspectul exterior al terasei. În ţările europene, de asemenea, sînt aplicate norme, potrivit cărora, scaunele şi mesele trebuie să fie fabricate doar din materiale naturale. Adică, oamenii trebuie să stea afară în fotolii din lemn, lozie sau metal. La noi însă sînt utilizate scaune din plastic, ceea ce poate fi periculos, spun specialiştii. Regulamentul nu conţine parametri concreţi de amplasare. În special, documentul trebuie să limiteze deschiderea teraselor de vară la o anumită distanţă de la staţiile transportului public şi de la intersecţii. Totodată, nu a fost elaborată o schemă unică de amplasare a teraselor, care să indice clar unde poate fi amplasată o terasă deschisă. Nota Noi.md În municipiul Chişinău activează circa 2 mii de unităţi autorizate de alimentaţie publică, peste 25% dintre care sînt amplasate în centrul capitalei. În blocurile de locuit din Chişinău sînt amplasate circa 200 de obiecte ale alimentaţiei publice, două treimi dintre care sînt baruri şi cafenele.

via www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.