Știri

Termenul limită de achitare a taxelor locale expiră la 27 iulie

Amintim tuturor contribuabililor că, prin Dispoziția nr.16 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor aferente taxelor locale pentru trimestru I al anului curent a fost extins până la 25 iulie 2020 pentru entitățile care şi-au sistat total sau parţial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a RM. 
 
Totodată, aceasta a fost modificată prin Dispoziția nr.28 a CSE din 12 mai curent. În momentul de față,  prin derogare de la prevederile Codului fiscal, pentru agenţii economici termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor fiscale aferente taxelor locale pentru trimestrul I al anului 2020 a fost prelungit până la 25 iulie 2020.
 
În scopul realizării acestor prevederi, Serviciul Fiscal de Stat a emis Ordinul nr.231 din 15 mai 2020, prin care a aprobat Procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020.
 
Astfel, pentru subiecții impunerii indicați în art.290 din CF, atât termenul de prezentare a dării de seamă trimestriale cât și de achitare a taxelor locale pentru trimestrul I al anului curent expiră la data de 25 iulie, odată cu cele aferente trimestrului II.
 
Conform prevederilor Ordinului menționat supra, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe a modificat procedurile de înregistrare și de procesare a Formei TL13 în SISFS prin modificarea termenului limită cu data de 25 iulie. Totodată, pentru dările de seamă prezentate până la intrarea în vigoare a noii proceduri, inclusiv pentru cele de corectare, va fi aplicată aceeași metodă automatizată de modificare a termenului de achitare a obligațiilor.
Totodată, amintim că, conform prevederilor art.129 pct.(8) din Codul fiscal, în cazul în care ultima zi a perioadei de stingere a obligației fiscale este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic ultima zi se consideră ziua deplină.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2924 vizualizări

Data publicării:

23 Iulie /2020 08:01

Domeniu:

Administrare fiscală | Taxele locale | Noutăți

Etichete:

Taxe locale | TL13 | ordin SFS | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon