29
10 2014
1218

„Timbru de acciz” – aliniere la standardele Uniunii Europene

Marcarea producţiei alcoolice şi de tutungerie originare din Republica Moldova, precum şi a celei de import constituie o condiţie obligatorie pentru comercializarea acestor mărfuri pe teritoriul republicii. Corespunzător Hotărîrii Guvernului nr. 344, din 30.04.2009, Î.S. „Fiscservinform” asigură procesul de fabricare, recepţionare, evidenţa şi distribuirea, contra plată, a timbrelor de acciz pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor.

Importanţa timbrelor de acciz pentru încasările la Bugetul Public Naţional, respectiv pentru securitatea financiară a statului este foarte importantă, astfel încât pentru trei semestre ale anului 2014 din accize pentru producţie alcoolică şi de tutungerie au fost colectate 480 114 335,5 lei.

Specificăm, că în conformitate cu practica existentă pe plan naţional şi internaţional, „Timbrul de acciz” se modernizează fiecare 4-5 ani, prin schimbarea design-ului şi introducerea unor noi elemente de securitate. În acest mod are loc creşterea nivelului de securizare suplimentară a sistemului de distribuire şi comercializare a producţiei supuse accizelor şi contracararea fenomenului de contrafacere a timbrelor menţionate.

Reamintim, că timbrele de acciz actuale au fost implementate în circulaţie începînd cu 1 aprilie 2010 prin Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 08.04.2010 privind aplicarea „Timbrului de acciz. Marca comercială de stat” şi „Timbru de acciz” de tip nou. Astfel, necesitatea substituirii timbrelor de acciz existente cu altele noi este indispensabilă.

Anume în acest context, la data de 24.10.2014 a fost organizată şi desfăşurată şedinţa cu reprezentanţii „Asociaţiei producătorilor de băuturi alcoolice tari”, în cadrul căreia s-a pus în discuţie aspecte privind lansarea timbrelor de acciz de tip nou, şi anume:

  • Locul şi metoda de aplicare;
  • Elementele de personificare şi informare afişate pe timbru;
  • Reprezentarea grafică a elementelor de protecţie şi a QR-codului;
  • Metoda electronică de comandare a timbrelor de acciz şi achitarea comenzii.

Premisele de lansare a procesului de modernizare a noilor timbre derivă din faptul că fenomenul de contrafacere şi diversificare a tipurilor de falsificare a timbrelor de acciz este la fel în expansiune, ceea ce are un impact direct asupra încasărilor la Bugetul de Stat. Totodată, de menţionat că prezentul sistem de gestiune a timbrelor de acciz la fel necesită o extindere a funcţionalităţilor, iar automatizarea procesului de evidenţă şi gestiune va oferi un plus de comoditate în comandarea şi achitarea comenzii de timbre, optimizând concomitent şi costurile de gestiune aferente acestei activităţi.

Procesul dat are la bază pct. 103 din Planul de acţiuni a Guvernului pentru anul 2014 “Crearea unui sistem eficient de trasabilitate a documentelor de strictă evidenţă şi a celor cu grade de protecţie emise de stat” şi dezideratele de aliniere la recomandările Uniunii Europene privind implementarea tehnologiilor noi de evidenţă a timbrelor de acciz, ce va ajuta la contracararea comerţului ilicit.

Reprezentanţii „Asociaţiei producătorilor de băuturi alcoolice țări” s-au arătat interesaţi de subiectele abordate, participînd activ cu sugestii de realizare optimă a procesului de lansare în circuit a noilor timbre. Temele discutate au fost privite din prisma capacităţii tehnice a secţiilor de producere de ajustare la procesul de aplicare a acestora şi stabilirea metodei ergonomice de plasare a timbrelor pe sticle de producţie alcoolică, care nu va permite utilizarea repetată a timbrelor.

Astfel, s-a concis că ulterior efectuării unei analize de către producători, urmează a fi înaintate propuneri concrete pentru a definitiva subiectele enunţate şi a iniţia procedura de lansare a noilor timbre.

Menţionăm, că avantajele timbrelor de acciz de tip nou presupune diminuarea fenomenului de falsificare a acestora; dezvoltarea elementelor avansate de protecţie, personificarea după producător/importator şi aplicarea QR-codului ce conţine aspecte cheie a timbrului de acciz; conformarea la standardele Uniunii Europene prin adaptarea dimensiunilor, designului, elementelor de protecţie la tehnologiile de protecţie şi principiile de evidenţă digitală existente astăzi în ţările membre a UE.

Mai mult ca atât, business procesul aferent va fi simplificat şi presupune utilizarea tehnologiilor informaţionale şi a unor instrumente moderne de control, care vor contribui la creşterea colectării accizelor.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Centrul Unic de Apel al SFS, la numărul de telefon 08000 1525 (apel gratuit) sau vizualizaţi pagina web servicii.fisc.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.