18
12 2014
1387

Tratamentul fiscal va fi același pentru toate instituțiile de învățămînt, indiferent de forma de proprietate

Veniturile instituțiilor de învățămînt, de stat și private, obținute din desfășurarea activităților propriu-zise, adică cele prevăzute în Codul Educației, vor fi scutite de impozitul pe venit.Condiția obligatorie este că acestea să fie alocate în continuare pentru realizarea misiunii educative a instituțiilor. Proiectul modificărilor și completărilor în actele legislative în vigoare, care reflectă politica bugetar-fiscală și vamală pe anul viitor, 2015 reformulează și concretizează modalitățile de impozitare a instituțiilor de învățămînt. Scopul este de a elimina interpretările eronate și aplicarea discriminatorie a impozitării. Celelalte venituri, obținute de instituțiile de învățământ, care nu țin de activitățile educative, precum ar fi darea în chirie a unor spații, activitatea de producție, prestarea unor servicii de către centrele de calcul ale instituțiilor urmează a avea același regim de impozitare ca și pentru agenții economici, ce obțin venituri din activități similare. În caz contrar, adică dacă ar fi scutite de impozitul pe venit, scutirea ar cădea sub incidența noțiunii de ,,ajutor de stat” reglementată de Legea cu privire la ajutorul de stat din 15iunie 2012, și, respectiv, va reprezenta o măsură ce ar distorsiona mediul concurențial. Aceiași abordare va fi aplicată și pentru scutirea de T.V.A. a mărfurilor și serviciilor instituțiilor de învățămînt.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.