20
10 2014
942

UE acordă RM 30 mil. euro pentru implementarea Programului de suport a instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv

Guvernul a aprobat iniţierea negocierilor şi semnarea Acordului între executivul de la Chişinău şi Comisia Europeană privind Programul de suport al Instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv (ZLSAC) în RM. Banii vor fi acordaţi sub formă de suport bugetar.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la eradicarea sărăciei, promovarea creşterii economice durabile în Moldova, precum şi pentru consolidarea guvernării democratice. Iar obiectivul specific este de a sprijini implementarea ZLSAC în Republica Moldova şi îmbunătăţirea aspectelor cheie ale competitivităţii în conformitate cu reformele menţionate în Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv, parte a Acordului de Asociere.

În primul rînd este vorba de aspectele ce ţin de îmbunătăţirea infrastructurii calităţii — standardizare, metrologie, evaluarea conformităţii, testare, acreditare şi cooperarea internaţională în aceste domenii, inclusiv recunoaşterea acestor proceduri de către partenrii străini. Alte domenii ţin de supravegherea pieţei, inclusiv a produselor industriale, neindustriale şi serviciilor, dezvoltarea şi diversificarea condiţiilor de piaţă interne şi externe a RM şi creştere a competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. De asemenea, o parte din mijloace vor fi alocate pentru realizarea unui program extins de sensibilizare a opiniei publice privind promovarea competitivităţii, beneficiile pe termen lung prin organizarea unor evenimente publice pentru cetăţeni, reprezentanţi ai oameniilor de afaceri, organizaţii ale societăţii civile.

Durata implementării operaţionale a Acordului este 60 de luni. Acordul va intra în vigoare la data recepţionării de către Comisia Europeană a notificării privind îndeplinirea tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare. Termenul notificării nu trebuie să depăşească data de 31 decembrie 2015, altfel Acordul ar putea să nu intre în vigoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.