01
07 2022
278

Un singur act normativ pentru reglementarea comerțului interior

Ministerul Economiei anunță elaborarea unui proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea regulilor din comerțul interior și solicită opinii și recomandări de la persoanele interesate, care pot fi înaintate până la 15 iulie 2022.
 
În analiza impactului procesului de fundamentare a proiectului se menționează despre necesitatea reevaluării cadrului normativ secundar în vederea asigurării coerenței legislației pe întreg spectrul de reglementare al domeniului comerțului interior.

 

Obiectivul general al proiectului ce urmează a fi elaborat constă în adoptarea unui cadru normativ secundar unitar pentru a asigura un proces regulator coerent, facilitator, egal, echilibrat, competitiv și adecvat pentru toți participanții la comerțul interior, atât a comercianților, cât și a autorităților publice, inclusiv a organelor cu funcții de control și, nu în ultimul rând, a cetățenilor.

 

Astfel, autorii propun abrogarea a opt regulamente aprobate anterior prin hotărâri de Guvern1 și adoptarea unei singure hotărâri, care să reglementeze toate normele ce țin de comerțul interior.

 

Aprobarea regulamentelor printr-o singură hotărâre de Guvern este necesară dat fiind faptul că volumul modificărilor operate la unele din regulamente este unul semnificativ și necesită un efort om/oră nejustificat de mare pentru operarea tehnică a modificărilor. Totodată, este oportun ca toate normele de implementare a Legii comerțului interior să se regăsească într-un singur act normativ, fapt care simplifică examinarea reglementărilor aplicabile, se menționează în document.

 

Astfel, se propune ca hotărârea de Guvern privind regulile din comerțul interior să reglementeze:

  • Reguli generale de comert interior;
  • Reguli sanitare pentru unităţile comerciale cu profil alimentar;
  • Reguli privind indicatorul de preț;
  • Reguli specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică;
  • Reguli sanitare pentru unităţile de alimentaţie publică;
  • Regulile de desfășurare a comerțului ambulant;
  • Regulile de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri nealimentare;
  • Regulile de comerţ în pieţele din Republica Moldova;
  • Reguli generale de recepţionare a mărfurilor.

 

______________

1 Cadrul normativ ce ar putea fi abrogat:

1) Hotărârea Guvernului nr. 931/2011 cu privire la desfășurarea comerţului cu amănuntul;

2) Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului-tip cadru de funcţionare a pieţelor nr. 955 /2004

3) Hotărârea Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică nr. 1209 /2007;

 4) Hotărârea Guvernului privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova nr. 517/1996;

 5) Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în Republica Moldova nr. 1068/2000;

6) Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare nr. 966/2010.

7) Hotărârea Guvernului nr. 65/2001 cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare.

8) Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.