16
08 2022
126

Veniturile BASS au depășit cheltuielile cu peste 714 mil.lei

Conform Raportului Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) în primele 7 luni ale anului curent, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă totală de 19488,3 mil. lei sau 59,0% din planul anual precizat de 33042,3 mil. lei.

Astfel, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 10399,2 mil. lei sau 56,2% din suma anuală prevăzută de 18490,0 mil. lei. Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1273,2 mil. lei sau cu 14,0% faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2021.

Alte venituri au fost încasate în sumă de 232,1 mil. lei. Partea preponderentă din suma totală a altor venituri sau 228,7 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a fost în creştere comparativ cu perioada respectivă a anului precedent cu 45,0%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 8857,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
 - 5602,0 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 61,2% din suma anuală precizată de 9158,3 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 933,6 mil. lei sau cu 20,0% mai mari;
- 3255,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi au constituit 64,5% din planul anual stabilit.

Cheltuielile totale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 18774,1 mil. lei sau 56,8% din suma anuală planificată de 33042,3 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2021, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat executate în perioada raportată a anului curent a fost mai mare cu 3018,9 mil. lei sau cu 19,2%.

În perioada de 7 luni ale anului 2022, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 714,2 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 august 2022 a constituit 714,3 mil. lei.


via | cnas.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.