01
07 2022
202

Veniturile și cheltuielile populației în anul 2021

Cea mai mare parte a cheltuielilor populației în anul 2021 a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – circa 42% din totalul cheltuielilor, se constată în Breviarul statistic „Moldova în cifre, ediția 2022”, publicat de Biroul Național de Statistică.
 
Totodată, 15,2% din cheltuielile populației au fost destinate pentru achitarea serviciilor de electricitate, gaze și apă, 9,4% – pentru alte produse și servicii, 9,1% – pentru achiziționarea îmbrăcămintei și încălțămintei, 6,5% – pentru transport, câte 5,7% – pentru sănătate, pentru dotarea cu mobilier și întreținerea locuinței, 4,5% – pentru telecomunicații, 2% – pentru procurarea băuturilor alcoolice și tutun.
 

Astfel, cheltuielile medii lunare de consum ale populației în anul precedent au constituit, în medie, per persoană, 3039,5 lei, fiind în creștere cu 8,9% față de anul 2020.

 

Conform documentului, cheltuielile de consum au fost puternic influențate de mărimea gospodăriilor. În cele cu o singură persoană cheltuielile medii lunare per persoană au fost de 1,9 ori mai mari decât în cele care au în componența sa 5 și mai multe persoane. Totodată, s-a constatat că gospodăriile numeroase alocă cel mai mult pentru consumul alimentar (48,1% din total cheltuieli). Studiul denotă și faptul că cheltuielile medii lunare pe țară au fost depășite doar de gospodăriile formate maximum din 3 persoane, celelalte înregistrând niveluri inferioare.

 

În anul 2021 mărimea minimului de existenţă a constituit, în medie pe lună pentru o persoană, 2154 lei. Delimitarea acestuia pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (Chişinău şi Bălţi) – 2373,7 lei sau cu 9,9% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru oraşe mici şi cu 14,6% mai mult comparativ cu cel pentru mediul rural.

 

În același timp, în anul precedent veniturile disponibile lunare ale populaţiei au constituit în medie per persoană 3510,1 lei, fiind în creştere cu 13,4% faţă de anul 2020. În mediul urban veniturile au înregistrat o valoare mai mare în medie cu 1324,0 lei, ceea ce este de 1,4 ori mai mult comparativ cu cele din mediul rural.

 

 Principalele surse de venit au fost activitatea salarială (50,8%), prestațiile sociale (18,5%) și transferuri din afara țării (12,5%). Totodată, 8,1% din venituri au provenit din activitatea individuală agricolă.

 

Veniturile din activitatea salarială au contribuit la formarea veniturilor disponibile în proporție de 62,1% în cazul gospodăriilor din mediul urban, iar în rural – cu 40%. Totodată, veniturile din activitatea individuală agricolă rămân o sursă importantă de venit pentru gospodăriile din mediul rural (15,3% din total).

 

Veniturile disponibile ale populației în proporție de 93,8% sunt constituite din surse bănești, iar 6,2% reprezintă veniturile în natură. În valori absolute, veniturile bănești au însumat 3291,2 lei lunar per persoană (în mediul urban – 97,3% din totalul veniturilor, iar în cazul populației rurale – 90,4%), iar cele în natură – 218,9 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.