03
05 2016
1422

Veniturile colectate de SFS în 2016 vor fi cu 10 la sută mai mari decât în anul precedent

În volumul total al veniturilor bugetului de stat preconizate pentru 2016 veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat vor constitui 11596,1 mil lei sau 36,9%. Acestea vor depăși suma executată pentru anul 2015 cu 1053,9 mil lei sau cu 10%. Astfel, încasărilor de la impozitul pe venit le va reveni în suma totală a impozitelor 16,8%. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice pentru anul 2016 se prognozează în sumă de 1337,2 mil lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 10,4%. Ponderea acestui impozit în suma totală a impozitelor și taxelor va constitui 5,1 la sută. Ce privește impozitul pe venitul persoanelor juridice, se prevăd încasări în bugetul de stat (cu excepția UTA Găgăuzia) în sumă de 3092,8 mil lei, cu o creștere în comparaţie cu anul 2015 cu 320,9 mil lei sau 11,6%, iar în suma totală a impozitelor și taxelor acestui impozit îi va reveni 11,8%. La categoria impozite pe bunurile imobiliare (0,2% din totalul impozitelor) se propune introducerea din anul 2016 a impozitului pe avere pentru persoanele fizice, proprietari ai bunurilor imobiliare (cu excepția terenurilor) pe teritoriul Republicii Moldova, care au o suprafață mai mare de 120 m2 și valoarea estimată, apreciată de către organele cadastrale teritoriale ce depășește 1,5 mil de lei. Impozitul pe avere urmează a fi achitat la bugetul de stat, iar încasările din acest impozit se estimează la 50 mil lei. Taxa pe valoarea adăugată va rămâne și în continuare cea mai importantă sursă de venituri la bugetul de stat. Veniturile din această taxa se prognozează în sumă de 15270,7 mil lei sau cu o creștere de 11,7% față de anul 2015. Ca pondere în totalul impozitelor și taxelor TVA va constitui 58%, iar în totalul veniturilor bugetului de stat de 48,7%. Încasările taxei pe valoarea adăugată pentru anul 2016, au fost estimate având ca bază tendințele creșterii consumului intern, prognoza volumului importului, fluctuaţia cursului de schimb al monedei naţionale și îmbunătăţirea administrării fiscale şi vamale. Restituirea taxei pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile impuse la cota „zero” şi la cote reduse se estimează în sumă de 2153,6 mil lei şi constituie 12,3% din suma TVA prognozată pentru încasare la buget. Față de anul 2015 restituirile TVA vor crește cu circa 4%, iar ca pondere în PIB aceste operațiuni vor constituie circa 1,6%. Încasările accizelor (nete) în bugetul de stat se prognozează în sumă de 4302,5 mil lei şi vor creşte faţă de suma executată în anul 2015 cu 458,6 mil lei sau cu 11,9%. Ponderea accizelor în totalul impozitelor și taxelor va constitui 16,3%, iar în totalul veniturilor bugetului de stat - 13,7%. Pentru mărfurile supuse accizelor, se prevăd restituiri din buget în sumă de 224,4 mil lei, care vor fi utilizate la restituirea accizelor la produsele petroliere și pentru producția alcoolică (rachiu, lichioruri, divin, băuturi spirtoase, ș.a.). Ca pondere în PIB aceste operaţiuni constituie 0,2%, iar în suma încasărilor la accize – 4,9%. Încasările taxelor rutiere se prognozează pentru anul 2016 în cuantum de 508,5 mil lei. Din suma totală a taxelor rutiere, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a fost prognozată în sumă de 383,4 mil lei (50% conform legislaţiei existente se transferă la bugetele unităților administrativ-teritoriale), vinieta – 97,5 mil lei, taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale - în sumă de 9,1 mil lei, alte taxe rutiere - 18,5 mil lei. Potrivit proiectului Legii bugetului de stat pentru 2016, afișat pentru consultări publice, în anul curent, la bugetul de stat, se preconizează acumularea veniturilor în sumă totală de 31378,4 mil lei, în creştere cu 3 340,1 mil lei (11,1%) faţă de bugetul executat în 2015. Ponderea veniturilor bugetului de stat în raport cu PIB se estimează la nivel de 23,5 % în creștere cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu 2015 executat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.