09
07 2014
4101

Volumul investițiilor străine directe în economia Moldovei a depășit 3,67 miliarde de dolari

Investițiile străine directe acumulate în economia Republicii Moldova, la sfîrșitul trimestrului I al anului 2014, au constituit 3 miliarde 677,57 milioane de dolari SUA sau cu 5,6% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului precedent, transmite NOI.md. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, investițiile acumulate în capitalul acționar și profitul reinvestit în valoare netă au crescut pe parcursul unui an cu 5,2% - de la 2 mld. 600,14 mil. dolari la sfîrșitul lunii martie 2013 pînă la 2 mld. 736,2 mil. dolari la sfîrșitul lunii martie 2014. Volumul creditelor acumulate intragrup (alt capital) a crescut cu 6,6% - de la 883,03 mil. dolari pînă la 941,37 mil. dolari. Volumul cumulativ al investițiilor străine directe în economia moldovenească din statele UE, la sfîrșitul trimestrului I al anului 2014, a constituit circa 52,8%, din țările CSI – 11,4%, iar 35,8% - din alte state. Ponderea investițiilor din UE, de la începutul anului 2014, a crescut cu 0,6 puncte procentuale (p.p.), datorită noilor investiții din Italia, Germania și România. Ponderea investițiilor din CSI s-a redus cu 0,1 p.p., iar din alte state s-a micșorat cu 0,5 p.p. În sectorul bancar cele mai mari investiții străine directe acumulate în capitalul social revin Italiei, României, Franței, Germaniei, Rusiei, Austriei, SUA, Marii Britanii, Olandei, Greciei. În alte sectoare predomină investițiile din Rusia, Olanda, SUA, Cipru, Germania, Italia, România, Franța, Elveția, Turcia. Investițiile în sectorul financiar au constituit 26,4% din volumul total al investițiilor străine directe acumulate, în industria prelucrătoare – 23,8%, comerțul angro și cu amănuntul, reparația mașinilor și electrocasnicelor – 14,5%, transport și comunicații – 11,2%, afaceri imobiliare – 10%, sectorul termoenergetic – 7,6%.

via www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.