15
07 2022
1519

Zilierii: impozitarea remunerației

Astăzi, 15 iulie, au intrat în vigoare modificările la Codul fiscal, art. 15 al acestuia fiind completat cu lit. a1, care stabilește că pentru persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) cota impozitului pe venit se stabilește  în mărime de 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din titlul II.
 
 Modificările sunt aprobate prin Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 160/2022) care a fost publicată în „MO”. Totodată, Legea prenotată vine cu completări și în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, conform cărora în sistemul public sunt asigurate obligatoriu persoanele care exercită activități necalificate cu caracter ocazional în condițiile Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Legea nr. 22/2018).
 
Astfel, în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 (Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii), categoria 1.9 este expusă în redacție nouă : „Beneficiarii – pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.8”.
 
În cazul dat tariful și baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii va constitui 6% din remunerația zilnică; termenul de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se va efectua lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, iar tipurile prestațiilor sociale asigurate la care vor obține dreptul zilierii sunt pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces.
 
Modificările la Legea nr. 22/2018 prevăd că zilierul nu poate exercita activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai mare de 120 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic (în redacția veche – 90 zile). Totodată, persoanele înregistrate cu statut de șomer vor putea exercita activități necalificate cu caracter ocazional, fără a fi scoase din evidență din acest motiv.  Legea nr. 160/2022 prevede și abrogarea art. 6 și art. 7 din Legea nr.22/2018, care reglementau impozitarea venitului și asigurarea socială a zilierilor.
 
Odată cu punerea în aplicare a modificărilor, pentru activitatea exercitată zilierul va primi o remunerație care nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real calculat pentru o zi de muncă cu durata de 8 ore. Din remunerația achitată zilierului i se vor reține impozitul pe venit, conform cotei de impozit stabilite în CF pentru persoanele fizice (12%), și CAS, conform tarifului stabilit în Legea nr. 489/1999 (6%). Totodată, din art. 8 al legii este exclusă prevederea, conform căreia zilierul are obligația de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală conform actelor normative în vigoare. 
 
Totodată, din 15 iulie, după cum stipulează modificările la Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj, persoanele înregistrate cu statut de șomer nu vor fi scoase din evidență pe perioada angajării temporare, până la 3 luni; pe perioada exercitării în calitate de zilier a activităților necalificate cu caracter ocazional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.