22
07 2022
829

Zilierii în IPC21

Ținând cont de faptul că la 15 iulie 2022 au intrat în vigoare prevederile Legii nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative, care stabilesc persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 drept o nouă categorie de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale și, respectiv, devine necesară declararea de către beneficiarii muncii zilierilor a contribuțiilor de asigurări sociale (6% din remunerația zilnică acordată), Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020.
 

Astfel, beneficiarii de lucrări exercitate de către zilieri vor avea posibilitatea de a declara CAS calculate la suma remunerației acestora în Darea de seamă IPC21. Tabelul nr.2 va fi suplinit cu rd. 1.7 – Beneficiarii de lucrări necalificate cu caracter ocazional acordate de zilieri, specificați la pct.1.7 din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999, conform tarifului de 6%.

 

Potrivit proiectului, acesta va fi completat de către entitățile din sectorul privat, care la calcularea CAS pentru persoanele care exercită activități în calitate de zilieri.

 

În col.9 se va declara baza de calcul a CAS calculată lunar, care constituie suma totală a remunerației muncii calculate pentru fiecare persoană fizică care exercită activități în calitate de zilieri.

 

În col.11 urmează a fi declarată suma CAS determinată ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 6%, sumă datorată în mod obligatoriu de plătitorul contribuțiilor la BASS pentru perioada indicată în rubrica „Perioada fiscală".

 

Potrivit Clasificatorului categoriei persoanelor asigurate care se utilizează la completarea dării de seamă IPC21, zilierii vor fi declarați cu codul 14912 începând cu data de 16 iulie 2022.

 

Propunerile asupra proiectului pot fi înaintate până la 25 iulie curent în adresa persoanei responsabile pentru elaborarea acestuia: Cebotarenco Parascovia (Inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor) Tel . 022 82 34 38 /  Email:  Parascovia.Cebotarenco@sfs.md.

 

Cu detalii vom reveni.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.