Servicii electronice

Declaraţia electronică vamală reduce esenţial costul procedurilor de export. O zi câştigată reduce pierderile cu 1%

Acum o lună Serviciul Vamal a lansat serviciul e-customs la toate posturile vamale de frontieră. Acest serviciu de vămuire electronică, oferă exportatorilor posibilitatea să perfecteze declaraţia de export la distanţă, fără contact direct cu colaboratorii serviciului vamal. Drept urmare costurile aferente procedurilor de export pot fi micşorate de peste două ori, sunt reduse la minim riscurile de corupţie, iar întreagă procedură devine absolut transparentă şi poate fi supravegheată în regim on-line. Vlad VASILCOV Anual, în Republica Moldova sunt depuse peste 325 mii de declaraţii vamale pentru care, până nu demult, era obligatorie parcurgerea mai multor proceduri precum deplasarea mijlocului de transport cu mărfurile încărcate până la sediul organului vamal, staţionarea în zona de control vamal, aplicarea sigiliilor, suportarea cheltuielilor pentru multiplicarea actelor şi serviciile de brokeraj - proceduri care pentru un exportator însemnă importante cheltuieli financiare şi de timp. Prin trecerea la procesarea electronică a tranzacţiilor de export, Serviciul Vamal oferă posibilitatea exportatorilor de a deveni mai competitivi pe piaţa străină, minimizând timpul de vămuire şi reducându-le considerabil costurile aferente exportului produselor autohtone. Cum se face vămuirea electronică? Orice agent care deţine o semnătură digitală sau prin intermediul unui broker vamal poate accesa sistemul Asycuda World şi completa formularul declaraţiei vamale electronice. În loc să o tipărească, să o semneze şi să o ştampileze, el va aplica semnătura digitală. Toate documentele care se ataşează la declaraţia vamală pe suport de hârtie în cadrul unei proceduri standard, în cadrul declarării electronice vor fi scanate şi ataşate la declaraţia electronică. Toată documentaţia necesară pentru vămuirea mărfurilor la export se transmite exclusiv în format electronic, fără a fi necesară transmiterea pe suport hârtie. De asemenea, se exclude necesitatea prezentării mărfii la un birou vamal intern. Astfel, agentul economic transmite declaraţia prin sistemul vamal şi primeşte un mesaj care îl direcţionează spre punctul de trecere a frontierei iar atunci când ajunge la frontieră, sistemul direcţionează această tranzacţie pe unul de culoarele de vămuire. Prezentarea la biroul vamal se exclude din start. Drept urmare, după estimările Serviciului Vamal toată procedura de validare a acestei declaraţii va dura de la şapte minute până la o oră cel mult, după aceasta marfa trebuie doar transportată la frontieră. Sistemul informaţional vamal a fost modernizat astfel încât există două servere, care asigură continuitatea acestui sistem chiar dacă apar anumite defecţiuni. Dacă se întâmplă ceva cu legătura de internet, există un hot-line prin accesarea căreia problemele iscate pot fi soluţionate rapid. În cazul în care există probleme tehnice, se va aplica o procedură standard pe suport de hârtie. Până acum nu au fost astfel de cazuri iar serviciul vamal lucrează intens pentru a preveni situaţii de acest gen, ne spune directorul-adjunct al Departamentul Venituri şi control Vamal, Natalia Colenic. Potrivit ultimilor date statistice, au fost depuse peste 400 de declaraţii vamale electronice, perfectate de 34 de agenţi economici. Procedura a fost implementată la toate posturile de frontieră începând cu data de 1 martie, curent. În viitor, Serviciul Vamal doreşte ca toţi exportatorii să utilizeze declaraţia electronică vamală. Nu se ştie în cât timp va putea fi atins acest obiectiv însă, potrivit celor de la Serviciul Vamal, în alte ţări implementarea unui astfel de sistem a durat de la câteva luni până la doi ani. Natalia ColenicPorivit Nataliei Colenic sistemul informaţional vamal este pregătit pentru a trece toţi exportatorii la declaraţia vamală, fiind apt să proceseze toate declaraţiile. Rămâne doar ca businessul să fie activ. La moment, unele companii preferă să lucreze după metoda veche, altele s-au adaptat foarte rapid. Potrivit reprezentanţilor Serviciului Vamal, curând urmează să fie introdusă declaraţia electronică şi cea pentru procedura de import. Proiectul a fost aprobat în prima lectură în Parlament iar în scurt timp legea respectivă va fi adoptată. Unii exportatori cer să existe posibilitatea ca certificatul de origine să fie depus în format electronic. Şeful-adjunct al Departamentul Venituri şi control Vamal, Natalia Colenic spune că se va căuta o soluţie în acest sens. „Acesta este un document care trebuie prezentat obligatoriu autorităţilor vamale din alte ţări şi el trebuie să însoţească neapărat declaraţia vamală. Aici nu este vorba doar de legislaţia naţională, dar şi de tratate internaţionale, fiindcă certificatul de origine nu este eliberat pentru Republica Moldova, ci pentru altă ţară unde în baza lui se oferă anumite facilităţi. La acest subiect noi urmăm standardele europene şi aplicăm toate schimbările necesare. Unii agenţi deja solicită ca această procedură să fie aplicată la toate operaţiunile vamale şi noi mergem anume în această direcţie.”, a menţionat ea. Tudor Baliţchi, director general al Serviciului Vamal: Tudor Baliţchi„Prin implementarea exportului electronic, Serviciul Vamal se conformează integral standardelor şi conceptului european de Vamă electronică (E-customs). Mai mult, această procedură electronică va permite îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă la capitolul „comerţ transfrontalier” şi se încadrează în priorităţile Serviciului Vamal de a asigura protejarea intereselor economice ale statului, creşterea veniturilor colectate în bugetul de stat, precum şi susţinerea exporturilor autohtone". Lansarea procedurii de vămuire electronică a fost susţinută de partenerii Serviciului Vamal, USAID BRITE, EUBAM, care sprijină sistemul vamal al Republicii Moldova în implementarea celor mai bune practici internaţionale în domeniul vamal. Kent Larson, director de ţară USAID Moldova: Kent Larson „În prezent putem să constatăm că serviciul vamal utilizează două tipuri de servicii: unul electronic şi altul pe hârtie. USAID va sprijini activităţile care au drept scop eliminarea utilizării hârtiei în activitatea serviciului vamal şi creşterea ponderii serviciilor electronice. Odată cu trecerea în totalitate a serviciului vamal la servicii electronice, acesta se va putea concentra pe evaluarea riscurilor care vin din partea unor agenţi economici şi nu pe procesarea documentelor. Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, fiecare zi de întârziere provoacă pierderi de 1% în schimburile comerciale dintre ţări iar pentru exportul mărfurilor din Moldova sunt necesare 32 de zile. Astfel că nu trebuie să fii mare matematician pentru a calcula că exportatorii din Moldova au pierderi de 32% din cauza termenului de perfectare a exportului. Astfel, la o economie de 5 zile exportatorii vor câştiga aproximativ 5%.” Ghenadie Iurco, exportator de fructe şi legume : Ghenadie IurcoNoi facem exporturi din 2004. Până în 2013 totul era făcut pe suport de hârtie şi foarte multe documente trebuiau lăsate atât şoferului cât şi la terminalul vamal. Uneori erau situaţii de problemă când maşina se încărca la nordul ţării şi trebuia să treacă printr-un terminal vamal din sudul ţării, ceea ce crea diverse probleme legate de alterarea produselor şi de întârzierea livrărilor. Ca exportatori, avem doar de câştigat datorită faptului că documentele se scanează şi sunt trimise în format electronic la serviciul vamal. Drept urmare, noi nu trebuie să deplasăm automobilul la terminalele din Republica Moldova, ci plecăm direct la vamă ceea ce oferă o economie de timp şi bani atât pentru exportatori cât şi pentru transportator.

via http://eco.md

Instituții:

Programul USAID Reforme Structurale în Moldova (USAID) | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

4315 vizualizări

Data publicării:

11 Aprilie /2014 09:40

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon