Servicii electronice

Pînă la 65 din totalul exporturilor sunt perfectate electronic

Serviciul Vamal continuă să modernizeze procedurile vamale, fiind un pas important implementarea procedurii de declarare electronică. La acest capitol vama Moldovei se racordează totalmente conceptului european de Vama electronică E-customs. Este foarte important, că numărul agenților economici care au trecut la vămuire electronică este în continuă creștere. Astfel, dacă în 2014 erau înregistrate doar zeci de declaraţii electronice la export, astăzi numărul acestora a crescut, pînă la 65 % din totalul exporturilor conform regimurilor vamale stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 904 din 13.11.2013 , și această tendință este în continuă ascensiune. Începînd cu 1 martie 2015, toți agenții economici pot declara electronic nu doar exportul dar și importul de mărfuri. Odată cu lansarea declarării electronice au fost create 25 posturi vamale virtuale/electronice care asigură procesarea declarațiilor vamale, depuse de agenții economici din toate regiunile țării. În cadrul posturilor electronice toate actele vamale sînt perfectate prin intermediul sistemului automatizat, exclusiv în format electronic, iar mărfurile pot fi transportate direct la frontieră, în cazul exportului sau la depozitul agentului economic, în cazul importului, fără a fi necesară prezentarea acestora la postul vamal intern. De menţionat, că vămuirea electronică, prin definiţie, elimină contactul direct între agentul economic şi colaboratorul vamal în momentul depunerii declaraţiei vamale şi examinării ei. Astfel, se minimizează riscurile de corupţie, iar întreagă procedura devine absolut transparentă şi supravegheată în regim on-line. În retrospectivă, la prima etapă sa dezvoltat procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export, - punînd accent pe promovarea și susținerea producătorilor autohtoni și facilitarea exportului de produse moldovenești pe piețele externe de desfacere. Odată cu eliminarea documentelor pe suport de hîrtie şi trecerea la procesarea doar electronică a tranzacţiilor de export, Serviciul Vamal a oferit posibilitatea producătorilor de a deveni mai competitivi pe piaţa străină, minimizînd timpul de vămuire şi reducîndu-le considerabil costurile aferente exportului produselor autohtone. Detalii vis a vis de procedura de declarare electronică pot fi accesate în rubrica Ecustoms. Notă: Serviciul Vamal al Republicii Moldova în parteneriat cu Programul USAID BRITE organizează pentru importatorii, exportatorii, transportatorii şi brokerii vamali, în perioada 15 septembrie – 15 octombrie, un ciclu de Conferinţe informative sub genericul “Simplificarea procedurilor vamale şi conformarea cu standardele Uniunii Europene”. Programul Conferinţelor poate fi accesat aici.
via | www.customs.gov.md

Instituții:

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

1538 vizualizări

Data publicării:

23 Septembrie /2015 10:56

Domeniu:

Servicii electronice

Etichete:

Export | Serviciul Vamal | modernizare | servicii electronice | e-customs | proceduri vamale | proceduri de export | Declarația electronică | Vama electronică | vama

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon