Servicii electronice

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” facilitează interacţiunea contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat

În sistemul fiscal rolul şi responsabilitatea de declarare, respectiv achitare a obligaţiunii fiscale revine contribuabililor, iar evidenţa plăţilor efectuate de aceştia este realizată de Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, se identifică permanent noi modalităţi de interacţiune cu mediul de afaceri şi persoanele fizice, încât să se contribuie la promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară şi simplificarea procesului de executare a obligaţiilor fiscale de către contribuabili. În acest context, noul serviciu electronic - „Contul curent al contribuabilului” asigură comoditatea privind vizualizarea situaţiei fiscale curente, în regim on-line. Obiectivul de bază al serviciului „Contul curent al contribuabilului” se axează pe îmbunătăţirea actului de administrare a impozitelor şi de control al restanţelor fiscale, ceea ce va garanta nu doar comoditatea contribuabililor, ci va sprijini şi Serviciul Fiscal de Stat în acordarea unor servicii calitative, operative şi accesibile. Premisele de creare şi dezvoltare a „Contului curent al contribuabilului” au survenit din necesitatea de a facilita suplimentar interacţiunea dintre ambele părţi implicate în proces (Serviciul Fiscal de Stat pe de o parte şi contribuabilii pe de altă parte), de a susţine programul de e-transformare implementat pe larg în Republica Moldova, precum şi de a perfecţiona continuu sistemul informaţional integrat al Serviciului Fiscal de Stat. Proiectul a fost lansat cu suportul poporului american prin Programele Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională USAID/BIZTAR şi „Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător” (BRITE), lucrările de elaborare a acestui serviciu fiind iniţiate în anul 2010. „Iniţial, informaţiile privind situaţia fiscală a contribuabililor (plăţile aferente impozitelor, tipurile impozitelor, tranzacţiile şi soldurile contribuabilului) erau prezentate prin intermediul serviciului electronic “Verificarea obligaţiunii fiscale” - pentru persoane fizice şi „Fişa personală a contribuabilului” - pentru persoane juridice, disponibile pe portalul servicii.fisc.md şi prestat de Î.S.”Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. Însă, pentru a prezenta contribuabililor informaţie mai detaliată la acest capitol a fost implementat serviciul „Contul curent al contribuabilului”, menţionează dl Vitalie Coceban, Administratorul Î.S.”Fiscservinform”. Prin intermediul sistemului, fără a se mai deplasa la oficiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilii au posibilitatea să vizualizeze informaţia, care până acum era accesibilă doar inspectorilor fiscali. Dispunând de un calculator conectat la internet, direct de la serviciu sau de la domiciliu, la orice oră, ei îşi pot verifica restanţele sau supraplăţile la Bugetul Public Naţional. Versiunea lansată spre utilizare a „Contului curent al contribuabilului” include posibilitatea de adăugare pe parcurs a unor funcţionalităţi noi. Serviciul Fiscal de Stat negociază cu alte instituţii de stat pe marginea oferirii accesului la unele date din acest serviciu. Atunci când această funcţionalitate va fi finisată, agenţii economici nu vor mai fi nevoiţi să justifice lipsa sau existenţa restanţelor la Bugetul Public Naţional, deoarece autorităţile publice vor avea acces on-line la informaţia respectivă. Avantajul sistemului informaţional „Contul curent al contribuabilului” se axează pe faptul că obligaţiile fiscale pot fi vizualizate pe o singură sau pe toate clasificaţiile bugetare. Suplimentar, serviciul oferă următoarele beneficii:  Posibilitatea de vizualizare a situaţiei fiscale a tuturor subdiviziunilor companiei într-un singur cont. Pînă la implementarea serviciului „Contului curent al contribuabilului”, agenţii economici care deţineau subdiviziuni/filiale ale companiei şi în alte unităţi teritoriale, pentru obţinerea informaţiei privind situaţia fiscală, trebuiau să se deplaseze la sediul IFS teritorial, în rază căruia se afla subdiviziunea respectivă. O dată cu implementarea serviciului dat, deplasarea agentului economic se exclude, el avînd posibilitatea de vizualizare a situaţiei fiscale într-un singur cont.
  • Compararea datelor din bilanţul contabil propriu cu cele raportate la Serviciul Fiscal de Stat.
  • Vizualizarea soldurilor şi operaţiunilor fiscale ale întregii companii sau pe subdiviziunile acesteia.
  • Verificarea datoriilor sau supraplăţilor la bugetul de stat, inclusiv cele istorice.
  • Vizualizarea calculelor descifrate privind majorările de întîrziere în cazul neachitării la timp a obligaţiunii fiscale.
  • Posibilitatea de accesare a serviciului la orice oră şi de oriunde, procesul de generare a informaţiei solicitate implică doar existenţa unui calculator cu conexiune la internet. Astfel, se omite necesitatea de deplasare la organul fiscal.
Serviciul este disponibil utilizatorilor pe pagina web a serviciilor electronice fiscale – servicii.fisc.md şi potrivit dlui Vladimir Radionov, şeful Direcţiei Dezvoltare Proiecte din cadrul Î.S.”Fiscservinform”, „oportunitatea de utilizare a „Contului curent al contribuabilului” le este oferită atît persoanelor fizice, cît şi celor juridice, care şi-au confirmat identitatea prin încheierea acordului de conectare la serviciile electronice fiscale cu Î.S. “Fiscservinform”. Totodată, persoanele care deţin deja semnătura electronică de autentificare, semnătura mobilă şi/sau utilizatorii „Declaraţiei electronice” vor putea accesa automat serviciul „Contul curent al contribuabilului”, fără a semna suplimentar acordul de conectare la serviciile fiscale electronice.”. Deci, pentru a beneficia de avantajele oferite de serviciul dat, utilizatorii autorizaţi să parcurgă următorilor paşi: 1. Accesaţi portalul serviciilor electronice fiscale - servicii.fisc.md 2. În partea de sus a interfeţei portalului folosiţi butonul „Autentificare” pentru a deschide formularul de autentificare. 3. Introduceţi login-ul (adresa e-mail) şi parola Dvs. în formularul de autentificare şi accesaţi opţiunea „Autentificare”. 4. Selectaţi din lista serviciilor SIA „Contul curent contribuabilului”. Ulterior, Veţi fi transferaţi spre interfaţa SIA „Contul curent al contribuabilului” şi astfel puteţi exploata funcţionalităţile serviciului. 5. În interfaţa afişată pe ecran aveţi opţiunea de a genera 5 rapoarte operative, ce permite vizualizarea situaţiei fiscale pe tranzacţii, rulaje, solduri, restanţe istorice şi penalităţi. 6. Tastînd butonul „informare” vizualizaţi descrierea fiecărui raport operativ. Rapoartele disponibile în SIA „Contul curent al contribuabilului” au următoare destinaţie:
  • Raportul CC-01 Contul curent detaliat - prezintă informaţii aferente unui cod fiscal pentru o valoare a clasificaţiei veniturilor bugetare. Raportul, generat pentru o anumită perioadă, conţine date privind soldurile iniţiale şi finale, cît şi operaţiile/tranzacţiile aferente codului fiscal accesat. Acest tip de raport poate fi generat de una sau mai multe subdiviziuni ale contribuabilului.
  • Raportul CC 01MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii) - oferă informaţii detaliate privind calculul majorării de întîrziere (penalităţii) pentru perioadele de raportare închise.
  • Raportul CC 02 Contul curent generalizat - reflectă informaţii totalizatoare aferente unui cod fiscal pentru clasificaţiile veniturilor bugetare administrate de Serviciul Fiscal de Stat.
  • Raportul CC 03 Soldul/restul istoric - are ca destinaţie de bază prezentarea informaţiei aferente unui cod fiscal pentru una, mai multe sau toate clasificaţiile bugetare pentru perioadele fiscale din cadrul perioadei de prescripţie reglementate de Codul fiscal
  • Raportul CC-19TP – Tranzacţii pasive - afişează tranzacţiile care nu au participat la formarea soldurilor la data şi ora generării acestuia.
7. Selectaţi raportul necesar pentru completare şi generare (în cazul nostru este raportul CC 01 Contul curent detaliat), accesînd butonul corespunzător. Astfel, obţineţi afişat pe ecran interfaţa raportului necesar. 8. Completaţi spaţiile pentru a genera raportul: a) din partea dreaptă a ferestrei selectaţi formatul fişierului, acesta poate fi: PDF, Excel şi Word. b) alegeţi perioada de extragere a raportului c) stabiliţi clasificaţia bugetară, aferent căreia doriţi să vizualizaţi situaţia fiscală (spre ex: Alte impozite pe venit, Taxa de amplasare a publicităţii, etc) şi bugetul care-i corespunde. La necesitate, bugetul poate fi afişat cu defalcări, aplicînd bifa în rubrica „Cu defalcări”. d) completaţi compartimentul 4 cu criterii suplementare, precum: „Organul Fiscal”; „Subdiviziunea” şi alte clasificări adiţionale, care se introduc la necesitate. 9. Generaţi raportul, tastînd butonul „Generează raportul”. În rezultat se va descărca fişierul în formatul solicitat. 10. Deschideţi raportul descărcat pentru a vizualiza datele generate de SIA „Contul curent al contribuabilului” „Contul curent al contribuabilului” face parte din familia serviciilor electronice disponibile pe portalul - servicii.fisc.md şi are menirea de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice oferite contribuabililor. La moment acest sistem informaţional este accesibil funcţionarilor fiscali şi contribuabililor, care au încheiat un acord de conectare la serviciile electronice fiscale. Însă, pe viitor, de funcţionalităţile serviciul vor beneficia şi autorităţilor publice, dar numai după semnarea unui contract cu SFS, pentru a legaliza şi securiza dreptul de acces la date cu caracter personal. Astfel, ulterior organele administraţiei publice vor avea acces on-line la această informaţie. Ajustările suplimentare ce urmează a fi operate în sistem depind de utilizatorii serviciului, de aceea încurajăm contribuabilii să ne ofere un feed-back în urma accesării „Contului curent al contribuabilului” pentru a putea integra propunerile sau sesizările lor şi a perfecţiona acest serviciu”, a comunicat dl. Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. „Fiscservinform”. Pentru informaţii suplimentare cu privire la serviciile electronice fiscale, contactaţi Centrul de Apel la numărul de telefon (022) 822-222 sau vizualizaţi pagina web servicii.fisc.md.

author icon

Vitalie Coceban

Instituții:

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”

3640 vizualizări

Data publicării:

26 Mai /2014 16:59

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon