News

Depozitarul public al situațiilor financiare. Regulamentul de funcționare poate fi consultat

Depozitarul public al situațiilor financiare (DPSF) este un sistem unic integrat de colectare, stocare, generalizare, analiză și publicare a situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditorului ale entităților.

 

Conform art.8 alin. (4) din Legea contabilității și raportării financiare, Biroul Național de Statistică gestionează Depozitarul public al situațiilor financiare. În acest context, BNS propune pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Depozitarul public al situațiilor financiare”.

 

Astfel, DPSF reprezintă o resursă informațională oficială, creată și administrată conform prevederilor legislației Republicii Moldova și a Uniunii Europene, implementată și exploatată în scopul asigurării automatizării procesului de recepționare a datelor din situațiile financiare ale unităților de drept din Republica Moldova din surse oficiale și centralizarea acestora într-un depozitar unic pentru asigurarea accesului pentru toate părțile interesate.

 

Conform Regulamentului, furnizorii de date pentru DPSF sunt următoarele instituții publice din RM, care furnizează date privind situațiile financiare colectate de la entități și stocate în sistemele informaționale deținute de acestea:

 

  • Serviciul Fiscal de Stat -  în calitate de deținător al Ghișeului unic de raportare – raportare.gov.md, de unde DPSF va consuma date despre situațiile financiare prezentate de entități prin intermediul Ghișeului unic;
  • Ministerul Finanțelor - în calitate de deținător de date privind situațiile financiare prezentate de autoritățile publice centrale și locale din Republica Moldova;
  • Banca Națională a Moldovei -  în calitate de deținător de date privind situațiile financiare recepționate de la bănci, organizațiile de creditare nebancara, asociații de economii si împrumut si companii de asigurări;
  • Biroul Național de Statistică - în calitate de deținător al Sistemul informațional al Biroului Național de Statistică de prelucrare a situațiilor financiare și Registrul unităților statistice, de unde DPSF va consuma date despre situațiile financiare digitalizate, depuse la BNS pe suport de hârtie, și respectiv, date despre entitățile sau alții subiecți care solicită servicii electronice furnizate de DPSF;
  • Agenția Servicii Publice -  în calitate de deținător al Sistemul informațional automatizat Registrul de stat al unităților de drept, de unde DPSF va consuma date cu privire la unitățile de drept înregistrate în Republica Moldova.
  •  

Implementarea DPSF va asigura integrarea datelor din situațiile financiare primite din sursele oficiale, utilizând un format comun, bazat pe standardul de reprezentare și schimb de date financiare – XBRL. Depozitarul public al situațiilor financiare va asigura accesul public la situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului ale unităților de drept din Republica Moldova.

 

Totodată, va asigura furnizarea datelor din situațiile financiare prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect); accesul rapid, garantat la date, în funcție de rolurile și atribuțiile utilizatorilor autorizați, precum și reducerea costurilor operaționale, sporirea calității mijloacelor de comunicare și reducerea timpului de răspuns pentru obținerea datelor necesare.

 

DPSF se ține în format electronic, funcționează zilnic, 24/24, cu excepția timpului rezervat pentru lucrări de mentenanță, care sunt programate, cu unele excepții, în afara orelor de lucru sau în zilele de odihnă ori sărbătoare.

 

 Introducerea datelor în DPSF se face prin recepționarea, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), a situațiilor financiare și documentelor asociate acestora de la sisteme informaționale.

 

Autoritățile publice din Republica Moldova vor avea acces gratuit la datele din DPSF în volumul necesar pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și cu respectarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 

 

Proiectul Regulamentului poate fi consultat până la 12 septembrie curent.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

314 views

The date of publishing:

23 August /2023 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

situatii financiare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon