Documents and comments

ORDIN SFS nr. 483 din 04.11.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.2.9.12) Care este modul de calculare, achitare și declarare a impozitului pe venit din activități independente? 2. (29.2.9.11) Care este perioada fiscală pentru care se determină venitul din activitatea independentă? 3. (29.2.9.10) Cum urmează a fi deduse cheltuielile suportate pentru procurarea mașinii de casă și de control de către persoanele care desfășoară activitate independentă în primul an de activitate? 4. (29.2.9.9) Care este documentul confirmativ care urmează a fi prezentat la importul/introducerea în Republica Moldova a bunurilor de către persoanele fizice care desfășoară activități independente? 5. (29.2.9.8) Urmează ca persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător menționate la art. 90 din Codul fiscal să rețină un impozit în mărime de 3% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice ce desfășoară activitate independentă pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie... 6. (29.2.9.7) Care este documentul care confirmă procurările efectuate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător? 7. (29.2.9.6) Sunt în drept persoanele fizice ce desfășoară activități independente să solicite factura fiscală de la agenții economici pentru mărfurile procurate în scopul utilizării drept document justificativ?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon