News

Acordurile cu privire la îndeplinirea funcțiilor de dealer primar se vor încheia cu Ministerul Finanțelor

Începând cu 31 iulie 2018, tranzacționarea valorilor mobiliare de stat pe piața secundară poate va efectuată prin platforma unică de tranzacționare E-Bond system, cu respectarea condițiilor minime obligatorii de cotație a valorilor mobiliare de stat de către dealerii primari. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont. Documentul stabilește regulile şi procedurile privind plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat (VMS), emise de către Ministerul Finanţelor pe piaţa internă în formă de înscriere în cont, criteriile de selectare și modul de evaluare a performanței dealerilor primari, drepturile și obligațiile acestora etc. Obiectivul Regulamentului constă în îndeplinirea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)” - dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat. Referitor la piața primară a VMS, Regulamentul stabilește că Ministerul Finanţelor emite pe piaţa internă VMS sub formă de bonuri de trezorerie şi obliagțiuni de stat în moneda naţională. Valoarea nominală a unei VMS este de 100 lei. Caracteristicile VMS, modalitatea de plasare, de plată a dobânzilor aferente şi de răscumpărare a VMS, precum şi elementele de identificare ale emisiunilor sunt stabilite de Ministerul Finanţelor prin comunicatele privind plasarea acestora. În același timp, plasarea VMS pe piaţa primară se realizează de către Banca Naţională, în calitate de agent al statului, prin intermediul licitaţiilor. Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vânzare a VMS se prezintă la Banca Naţională cu 5 zile calendaristice până la începutul trimestrului următor celui gestionar şi se publică pe paginile web oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale înainte de începutul trimestrului pentru care este valabil. Acesta va fi publicat pe paginile web oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale înainte de începutul trimestrului pentru care este valabil. În cazuri excepţionale, Ministerul Finanţelor va putea desfăşura licitaţii suplimentare de plasare a VMS în limitele prevăzute de Legea bugetului de stat pentru anul respectiv. Documentul stabilește pentru dealerii primari condițiile de acces pe piața primară a VMS: • pe durata a 3 luni precedente depunerii cererii pentru dobândirea calității de dealer primar, banca a adjudecat în cont propriu, prin intermediul unui dealer primar, minimum 3% din totalul valorii VMS adjudecate de către Ministerul Finanțelor în perioada respectivă; • banca îndeplinește cerințele de capital, stabilite de actele normative ale Băncii Naționale; • Banca Națională nu a dispus aplicarea în privința băncii a măsurilor de supraveghere din Legea privind activitatea băncilor • dispune de cont de decontare deschis la Banca Naţională; • este participant al Depozitarului central unic • dispune de spaţii separate necesare pentru derularea operaţiunilor cu VMS şi de personal calificat care posedă cunoştinţe şi experienţă profesională necesare îndeplinirii responsabilităţilor atribuite; • dispune de dotări tehnice corespunzătoare - programe şi echipamente informatice conectate la acesta, echipamente de comunicaţii specifice etc • are elaborate şi aprobate proceduri proprii privind modalitatea de lucru cu clienţii, evidenţa deţinerilor clienţilor, controlul intern al activităţii cu VMS; Ministerul Finanțelor poate suspenda activitatea dealerilor primari în cazul în care se constată abateri, cu notificarea prealabilă în scris a acestora cu 10 zile lucrătoare. Introducerea criteriilor de evaluare a performanței dealerilor primari pe piața primară și secundară a valorilor mobiliare de stat este o altă prevedere a Regulamentului. Ministerul Finanțelor va monitoriza în permanență și va efectua evaluări trimestriale, de natură statistică, rezultatele urmând a fi comunicate fiecărui dealer primar. Astfel, evaluarea performanţei dealerilor primari are la bază următoarele criterii: • activitatea pe piaţa primară - 45 de puncte; • activitatea pe piaţa secundară - 40 de puncte; • criterii calitative - 15 puncte. Dealerii primari vor fi evaluați anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent. Poziţionarea în clasamentul anual al dealerilor primari, realizat în funcţie de performanţa acestora, va fi criteriul după care se va stabili prelungirea valabilităţii statutului de dealer primar. Prima evaluare anuală a performanței dealerilor se va efectua în ianuarie 2019 pentru activitatea desfășurată în anul 2018, iar prima evaluare trimestrială de natură statistică se va efectua în octombrie 2018, pentru activitatea dealerilor primari desfășurată în trimestrul trei al anului 2018. Documentul mai prevede introducerea unor sesiuni speciale necompetitive pentru dealerii primari în vederea premierii celor mai buni formatori ai pieței (market-makers) și a reglementărilor ce țin de atribuirea numărului de înregistrare a valorilor mobiliare de stat, decontarea operațiunilor cu valorile mobiliare de stat de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Conform proiectului, se preconizează intrarea în vigoare a prevederilor Regulamentului la 31 iulie 2018. Băncile, care la data intrării în vigoare a Regulamentului au încheiate cu Banca Națională a Moldovei acorduri cu privire la îndeplinirea funcțiilor de dealer primar pe piața valorilor mobiliare de stat, urmează să le rezilieze și să încheie noi acorduri cu Ministerul Finanțelor. Documentul poate fi consultat până la 5 iulie curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1134 views

The date of publishing:

26 June /2018 14:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

VMS | dealeri | Ministerul Finanţelor | BNM | regulament | Proiect

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon