News

Capitala în trimestrul I: investiții, economie, demografie

Potrivit unei analize  efectuate de Biroul Național de Statistică, în mun. Chișinău în ianuarie-martie 2020 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 2194,5 mil. lei, fiind în descreștere cu 2% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în imobilizări necorporale au înregistrat o descreştere de 20,2% faţă de ianuarie-martie 2019, iar investiţiile în imobilizările corporale au constituit 2120,8 mil. lei, fiind în scădere cu 1,2% faţă de perioada similară a anului precedent.
Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 76,0%. 

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul I al anului 2020 a fost de 8962,2 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 10,6% şi depăşind media pe ţară cu 17,4%.

Astfel, în sfera bugetară în primele trei luni ale anului curent salariul mediu lunar a constituit 8944,7, cu 1,8% mai mult faţă de trimestrul I al anului 2019, iar în sectorul real acest indicator a constituit 8965,6 lei şi a crescut cu 12,6% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cifra de afaceri în industrie, în ianuarie-martie 2020, a fost în scădere cu 2,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Totodată, producția industrială a fost mai mică cu 8,9% ca urmare a creșterii în industria extractivă cu 2,1%, dar şi a descreşterii în industria prelucrătoare cu 8,5% și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 12,7%.

În ianuarie-martie 2020, în sectorul zootehnic al municipiului (fără gospodăriile auxiliare ale populaţiei) în raport cu aceeaşi perioadă a anului precedent s-a micșorat producţia de ouă cu 14,1% și de lapte – cu 2,7%,  dar a crescut producţia  vitelor şi păsărilor de 2,2 ori.

În primele trei luni ale anului curent au fost eliberate 195 autorizaţii de construcție pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 3,7% faţă de ianuarie-martie 2019.

La capitoul demografie, datele arată că în ianuarie-martie 2020 în mun. Chișinău au fost înregistraţi 2031 nou-născuţi, cu 8,5% mai puţin comparativ cu perioada similară din anul precedent.

În același timp, în trimestrul I au fost înregistrate 778 căsătorii, numărul acestora diminuându-se cu 4% în comparaţie cu ianuarie-martie 2019, iar numărul divorţurilor oficial înregistrate a fost de 670, majorându-se cu 9,7 % faţă de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit datelor, structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din mun. Chișinău,  în ianuarie-martie 2020,  au fost frecventate de 26,5 mii turişti sau cu 36,8% mai puțin comparativ cu perioada similară din anul precedent.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

593 views

The date of publishing:

11 June /2020 08:00

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon