News

Cei mai buni studenţi din ţară vor primi Bursa de Merit 2015

Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit 2015 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Cei mai buni studenţi şi masteranzi vor beneficia de 50 de burse în valoare de 12000 lei fiecare, transmite Ipn. La concurs pot participa cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta maximă de 30 ani, inclusiv studenţii din ultimul an de studii, masteranzi în primul an de studii de la toate specialităţile, care îşi fac studiile la una din instituţiile universitare din Moldova, precum şi studenţii, care urmează programe de studii integrate, (cu frecvenţă la zi, ciclul licenţă – anul absolvirii 2016), studenţii – masteranzi de la primul an de studii (cu frecvenţă la zi, care şi-au continuat studiile de Masterat imediat după absolvirea ciclului Licenţă), de la toate specialităţile, care îşi fac studiile la una din instituţiile universitare din Republica Moldova, precum şi studenţii, care urmează programe de studii integrate, cu frecvenţă la zi (la specialităţile Medicină, Sănătate Publică, Farmacie, Stomatologie şi Medicină Veterinară – de la ultimul şi penultimul an de studii, iar la specialitatea Arhitectură – anii de studii IV şi V). Toţi candidaţii trebuie să facă dovada atât a unei reuşite academice, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani, cât şi a implicării active în activităţi curriculare şi extracurriculare. Nu sunt eligibili programului Burse de Merit 2015: studenţii, care au beneficiat/ beneficiază de burse în cadrul altor concursuri sau programe, studenţii care au absolvit un ciclu Licenţă şi/sau Masterat şi, la moment, urmează o a doua Licenţă sau un al doilea Masterat, studenţii înmatriculaţi la USMF, care urmează rezidenţiatul şi secundariatul clinic, studenţii, care au beneficiat de Burse de Merit în ediţia 2014 a programului. Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor, în baza dosarelor depuse şi a unui test de cultură generală. Dosarele admise pentru concurs vor fi examinate de către Consiliul de Experţi Independenţi nominalizat în cadrul programului. Sponsorii Bursei de Merit sunt BC Moldova Agroindbank şi compania Orange Moldova. Partenerii concursului sunt Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova şi Agenţia de publicitate Kim Art. Partenerii media sunt Revista Săptămîna, Cotidianul Timpul, Ziarul de Gardă şi Agenţia de presă IPN. Programul Burse de Merit a fost lansat în anul 1996 la iniţiativa Fundaţiei Soros-Moldova pentru a încuraja performanţele academice, ştiinţifice şi extracurriculare ale studenţilor din Moldova. Din anul 2001 această iniţiativă este susţinută de BC Moldova Agroindbank, iar din 2004 - şi de compania Voxtel, acum devenită Orange Moldova. Din anul 2003, concursul Burse de Merit este organizat de către Centrul de Informaţii Universitare, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Pe parcursul celor nouăsprezece ediţii ale programului au aplicat peste 4500 de studenţi, dintre care 1230 de studenţi au beneficiat de Burse de Merit, iar festivitatea de decernare a lor a devenit un eveniment remarcabil în viaţa universitară din Moldova.

via | ipn.md

1511 views

The date of publishing:

17 November /2015 12:30

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

studenti | burse | concurs | cetateni | rezident | Moldova | studii

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon