News

Conceptul SIA „Registrul de stat al actelor juridice”

Consolidarea și implementarea unui sistem informațional automatizat performant și operativ de colectare, prelucrare, structurare, evidență, căutare și furnizare a actelor juridice și a informației despre acestea sunt scopurile Conceptului SIA „Registrul de stat al actelor juridice” (SIA RSAJ), noua versiune a acestuia fiind creată și testată de Ministerul Justiției.  Necesitatea asigurării interoperabilității SIA RSAJ cu sistemele informaționale automatizate nou-create, precum și a accesului utilizatorilor la toate versiunile actelor normative, care au fost în vigoare pe parcursul timpului, în funcție de data modificării acestora, au condiționat crearea și implementarea sistemului, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea acestuia fiind propus pentru consultări publice.

 

Documentul precizează noțiunile utilizate, spațiile juridico-normativ, tehnologic, informațional și funcțional, precum și asigurarea securității SIA RSAJ și protecția informației.

 

Anexă la proiect este regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al actelor juridice, care stabilește subiecții raporturilor juridice în domeniul gestionării registrului, modul de colectare, prezentare și încărcare a actelor care, după aprobare de către autoritățile emitente, urmează a fi incluse în mod obligatoriu în Registru. Potrivit proiectului, vor exista 9 obiecte informaționale pasibile înregistrării, cu excepția celor ce conțin secret de stat.

 

Textele electronice ale actelor juridice incluse în Registru vor putea fi vizualizate integral în oricare versiune ce a fost publicată, iar pentru vizualizare vor fi stabilite anumite reguli1.

 

Totodată, eliberarea actelor juridice din Registru, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic se va efectua de către Agenția Resurse Informaționale Juridice contra plată și doar în baza cererii scrise a solicitantului, (dacă acesta intenționează să utilizeze în scop necomercial informația din SIA RSAJ); în bază de contract (dacă informația va fi utilizată în scop comercial).

 

Suplimentar, proiectul prevede că extragerea şi imprimarea textelor electronice ale actelor juridice din Registru, în scopul comercializării sau desfășurării activității editoriale se admite doar cu acordul Agenției, în condiții contractuale.

 

Termenul-limită oferit pentru consultarea documentului este 22 noiembrie 2021.

 ______________________________________________________

1 La versionarea actului juridic se vor respecta următoarele reguli:

1) în cazul în care actul juridic sau o parte din acesta a fost modificat, abrogat, revocat, suspendat sau declarat neconstituțional, în textul electronic al actului juridic se înscriu menţiunile respective;

2) după fiecare menţiune inclusă în textul electronic al actului juridic se înscrie:

a) categoria, numărul şi data actului juridic în baza căruia a fost declarat neconstituţional sau s-a efectuat modificarea, abrogarea, rectificarea, suspendarea sau revocarea acestuia;

b) denumirea publicaţiei oficiale, numărul publicaţiei şi data publicării ei, articolul de identificare a actului juridic din această publicaţie şi data intrării în vigoare a normelor modificate;

3) menţiunile prevăzute la sbp. 1) și 2) se înscriu în partea stîngă la începutul textului electronic, avînd hiperlink–uri (referințe) la actele juridice care modifică, abrogă, suspendă sau revocă, precum şi sub textul nemijlocit al elementului constitutiv al actului normativ la care se referă.

4) În cazul republicării, mențiunea referitoare la Monitorul Oficial al Republicii Moldova în care a avut loc prima publicare a actului juridic se substituie cu mențiunea privind Monitorul Oficial al Republicii Moldova de republicare.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Justiției

1085 views

The date of publishing:

16 November /2021 07:57

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

concept | Proiect | acte juridice | registru

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon