News

Controlul producătorilor agricoli la posturile vamale interne poate fi simplificat

Producția agricolă produsă de persoanele juridice, subiecți ai activității de întreprinzător și înregistrați permanent la Agenția Servicii Publice, care au relații fiscale cu sistemul bugetar al țării deținători de terenuri agricole amplasate după traseul Tiraspol – Rîbnița (6499 ha), transportată în interes personal, precum și livrată în adresa persoanelor juridice, subiecți ai activității de întreprinzător, situați pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, la trecerea prin posturile vamale interne de control este scutită de plata TVA, cu condiția prezentării în original a certificatului eliberat de primăria localității privind deținerea terenurilor în posesie (cu indicarea suprafeței acesteia), precum și a actului în original, eliberat de Consiliul raional Dubăsari (Secția agricultură și cadastru), privind cantitatea producției prognozate de a fi recoltată.

 

Serviciul Vamal a elaborat proiectul hotărârii de Guvern ce urmează să simplifice evitarea impozitării producției agricole produsă de persoanele juridice deținătoare de terenuri agricole amplasate după traseul Tiraspol – Rîbnița (suprafața acestora constituie 6499 ha), care în momentul de față este supusă controlului vamal în scopul impozitării drept producție agricolă de import.

 

Pentru ca respectivele produse ca să nu fie impozitate similar celor de import, la posturile vamale interne este solicitat un certificat eliberat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova privind originea produselor agricole, costul acestuia fiind de 3 mii lei.

 

Respectiv, în scopul simplificării procedurii de transportare a producției agricole obținute de entitățile înregistrate permanent la ASP, care au relații fiscale cu sistemul bugetar al RM, Serviciul Vamal propune suplinirea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control cu o nouă prevedere.

 

Potrivit proiectului hotărârii de Guvern, care a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor de stat din 23 septembrie, deținătorii de terenuri agricole la transportarea în interes personal și/sau livrarea în adresa altor persoane juridice pe teritoriul RM și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, pentru a fi scutiți de plata TVA la import, ar urma să prezinte certificatele indicate supra, care vor fi eliberate de primăria localității și Secția agricultură și cadastru al CR Dubăsari.

 

Cu detalii suplimentare vom reveni după punerea în aplicare a noilor prevederi.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

493 views

The date of publishing:

24 September /2021 07:58

Domeniu:

Noutăți

Tags:

Serviciul Vamal | proiect HG | producator agricol | post vamal intern

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon