News

Economia Circulară în Turism

Până la 29 septembrie curent, întreprinderile din domeniul turismului din țara noastră au oportunitatea de a depune cererile de participare în cadrul proiectului CEnTOUR - Economia Circulară în Turism implementat de ODIMM, co-finanțat în cadrul Programului UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii – COSME, care pune în aplicare o schemă de sprijin și consolidare a capacităților întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din sectorul turismului.
 
Proiectul se axează pe crearea rețelei de instituții, care vor colabora în schemele de sprijin pentru promovarea economiei circulare din domeniu, dar și pe promovarea schimbului de bune practici la nivel local și internațional, în contextul replicării schemelor de sprijin în afaceri sustenabile.

 

În conformitate cu planul de acțiuni al proiectului, partenerii vor anunța apelul de selecție a 12 ÎMM din sectorul turismului din Republica Moldova, care vor putea beneficia de granturi în valoare totală de 49,2 mii euro.

 

În cadrul Proiectului participă 5 țări europene (Italia, Spania, Macedonia de Nord, Moldova și Grecia), care susțin dezvoltarea inovației în economia circulară în cadrul sistemului de tranziție, în special prin amplificare a lanțurilor de aprovizionare.

 

ÎMM-urile selectate vor fi implicate în cadrul unui program de consolidare a capacităților și transfer de cunoștințe, cu scopul de a accelera dezvoltarea unei strategii de inovare și implementarea soluțiilor circulare.

 

La proiect pot aplica ÎMM-uri care se încadrează în următoarele categorii ale industriilor turistice (clasificarea NACE Rev. 2):

- 55.1 hoteluri și cazare similară;

- 55.2 cazare de vacanță și alte tipuri de cazare de scurta durată;

- 55.3 terenuri de camping, parcuri pentru vehicule de agrement și parcuri de remorci;

- 79 Agenție de turism, serviciu de rezervare a operatorilor de turism și activități conexe.

 

ÎMM eligibile pentru suportul financiar în RM trebuie să fie întreprinderi definite prin Legea nr. 179/2016 privind întreprinderile mici și mijlocii, principalele activități ale solicitanților ar trebui să fie strâns legate de activitățile pentru care este depusă cererea, să nu se afle în procedură de faliment sau să-și fi suspendat activitatea. Încă un criteriu de eligibilitate este lipsa datoriilor la bugetul de stat și lipsa prescripțiilor sau prejudiciilor cauzate mediului înconjurător.

 

Schema de finanțare din cadrul proiectului va acoperi:

  • investițiile în tehnologii durabile și ecologice;
  • costurile de călătorie, care permit deplasarea la activitățile organizate de consorțiul proiectului;
  • costurile pentru diurne, care permit participarea activă a ÎMM-urilor din turism la activități organizate de consorțiul proiectului;
  • costurile de înregistrare și cazare, care permit participarea activă la evenimentele externe organizate de consorțiu.

 

Totodată, antreprenorii vor beneficia de sprijinul facilitatorilor cu experiență și cunoștințe în domeniul economiei circulare, adaptat pentru fiecare țară.

 

Formularul de participare poate fi accesat aici.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1024 views

The date of publishing:

14 September /2021 07:58

Catalogul tematic

Noutăți | Turism

Tags:

turism | Proiect | economia verde | ODIMM

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon