News

Entitățile de audit: prevenirea și combaterea spălării banilor

Normele privind aplicarea de către entitățile de audit a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Norme), aprobate de către Comitetul de supraveghere a auditului prin Decizia nr. 5 din 29 martie 2022, au intrat în vigoare vineri, 8 aprilie 2022, fiind publicate în „MO”.
 
Conform documentului, Normele se extind asupra entităților de audit, indiferent de forma juridică de organizare, înregistrate în Registrul public al entităților de audit în modul stabilit de Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare și efectuează auditul situațiilor financiare. Obiectivul documentului este de a asista entitățile de audit în respectarea obligațiunilor sale legale și a cerințelor profesionale, precum și în elaborarea Politicii cu privire la prevenirea, depistarea și raportarea cazurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (Politica). Prevederile actului normative se extind asupra tuturor persoanelor implicate în misiune: membrii echipei de audit, experții, persoanele care asigură controlul calității sau monitorizează direct misiunea.
 
Criteriile generale de identificare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului sunt stabilite în Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, aprobat prin Ordinul nr. 15/2018 al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) și Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului, aprobat prin Ordinul nr. 16/2018 al SPCSB.
 
Normele stabilesc că tranzacțiile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului pot varia de la tranzacții simple, de exemplu, supraplăți sau achitări repetate ale facturilor, până la tranzacții complexe și scheme sofisticate ce includ implicarea multiplelor părți interesate și multiplelor metode de deținere, transferare sau tăinuire a activelor. Tranzacțiile respective pot fi efectuate atât în mod direct, cât și prin intermediari. Entitățile de audit urmează să acorde atenție riscurilor aferente clienților, părților legate cu aceștia și altor părți implicate în tranzacțiile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, ținând cont de toate formele posibile de implicare în asemenea tranzacții.
 
Entitatea de audit, conform Normelor, va trebuie să asigure implementarea unor proceduri de control intern, pe care urmează să le elaboreze ținând cont de mărimea și tipul activităților desfășurate, suficiente pentru atingerea următoarelor scopuri: determinarea și perfectarea noilor proceduri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului și monitorizarea continuă a celor deja existente; elaborarea și documentarea modalităților de evaluare a riscurilor asociate cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ce rezultă din activitățile desfășurate; testarea utilizarea tehnologiilor informaționale în cadrul activității desfășurate etc.
 
Procedurile de evaluare a riscului în cazul dat vor putea fi integrate în sistemul existent de evaluare a riscului profesional sau celui legat de client sau tranzacțiile respective pot fi controlate în mod separat. Entitatea de audit vor putea evalua riscul aferent tranzacțiilor de spălare a banilor pe categorii: tipuri de servicii; tipuri de clienți; domenii de activitate și aplica, în baza acestor evaluări, o divizare a riscurilor ca fiind redus/normal/ridicat. Rezultatele evaluării urmează a fi utilizate pe deplin în cadrul procesului „identificarea clientului” și a beneficiarului efectiv.
 
Normele stabilesc că, în cazul depistării de către entitățile de audit a tranzacțiilor suspecte, acestea urmează a fi raportate SPCSB conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Instrucțiunii cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii nr. 308/2017, aprobată prin Ordinul nr. 18/2018 al SPCSB. De menționat că, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 308/2017, transmiterea informațiilor aferente tranzacțiilor suspecte către SPCSB nu se consideră o încălcare a principiului confidențialității, prevăzut de Legea nr.271/2017 și Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili.
 
Dispozițiile finale și tranzitorii ale Normelor publicate prevăd că entitățile de audit, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestora, vor elabora/actualiza și aproba Politica cu privire la prevenirea, depistarea și raportarea cazurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1180 views

The date of publishing:

11 April /2022 07:59

Catalogul tematic

Noutăți | Audit

Tags:

Audit | prevenirea spalarii banilor | raport | comitetul de audit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon