News

Evidența contabilă a veniturilor din donații în entitățile bugetare

La contabilizarea operațiunilor economice aferente donațiilor voluntare, entitățile bugetare se confruntă cu un șir de probleme, inclusiv  reglementarea normativă a operațiunilor aferente donațiilor, definirea și identificarea elementelor, care pot fi incluse în componența veniturilor din donații voluntare etc.
 
Ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md” venim cu articolul Particularitățile contabilității veniturilor din donații voluntare înregistrate de către entitățile bugetare, în care autorul nostru Elena Taban analizează nu doar enunță problemele, ci vine cu soluții pentru depășirea acestora prin prisma prevederilor actelor legislative și a investigațiilor practice.

 

Astfel,  autorul se referă la următoarele subiecte-cheie:

  • clasificarea, recunoașterea, evaluarea veniturilor și elementelor patrimoniale provenite din donații voluntare;
  • selectarea metodelor de contabilizare a veniturilor și înregistrarea tranzacțiilor în conturile contabile;
  • prezentarea datelor contabile în rapoartele financiare și în alte informații financiare.

 

Totodată, recomandăm să consultați și alte subiecte abordate în rubrica „Sectorul bugetar”:

 

Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare ale autorităților și instituțiilor bugetare pentru anul 2020: aspecte practice

 

Contabilitatea creanțelor și datoriilor cu clienții și furnizorii în cadrul entităților bugetare

 

Inventarierea patrimoniului public și înregistrarea rezultatelor acesteia în contabilitatea entităților bugetare

 

Particularitățile contabilității stocurilor de materiale circulante în entitățile bugetare

 

Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale în entitățile bugetare

 

Contabilitatea investițiilor capitale în curs de execuție în entitățile bugetare

 

Contabilitatea mijloacelor fixe în entitățile bugetare: detalii practice, probleme și soluții.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

803 views

The date of publishing:

02 August /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

sectorul public | donatii | contabilizare | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon