News

FNDRL – sursa de finanțare a implementării programelor de dezvoltare regională și locală

Finanțarea proiectelor de dezvoltare regională incluse în Documentul unic de program se va efectua din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), valoarea căruia se va aproba anual prin legea bugetului de stat. Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a avizat respectivul  proiect de lege.
 
Potrivit documentului, mijloacele FNDRL vor fi utilizate pentru sporirea competitivității și a ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare, revitalizarea economică și socială a orașelor, îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale și locale, construcția și renovarea infrastructurii sociale, precum și pentru cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă.

 

Totodată, finanțarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională/locală se va realiza în baza concursurilor de selectare a proiectelor, ce vor fi desfășurate conform unui regulament. După cum a informat Igor Malai, șef direcție politici de dezvoltare regională  din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la momentul de față Guvernul este în proces de definitivare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor Fondului.

 

Constituirea Fondului național pentru dezvoltare regională și locală va asigura un cadru unic de planificare a intervențiilor la nivel regional și local. Astfel, FNDRL va deveni sursa de finanțare a proiectelor investiționale din domeniul alimentării cu apă și canalizare, finanțate anterior din sursele Fondului ecologic național, proiectele investiționale finanțate anterior din sursele Fondului pentru eficiență energetică, precum și a proiectelor din domeniul dezvoltării rurale, ce au fost finanțate anterior din sursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

 

Totodată, în scopul implementării proiectelor de dezvoltare regională și locală din mijloacele FNDRL va fi instituită o entitate responsabilă.

 

Reamintim, în MO din 14 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 23 din 12 ianuarie 2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024, acesta fiind o sinteză a programelor operaționale regionale și include lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională și locală (46 la număr), ce urmează a fi implementate din mijloacele FNDRL.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

1088 views

The date of publishing:

21 January /2022 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

dezvoltare locala | dezvoltare regionala | Fond | proiect de lege

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon