News

Funcţionarii vor fi învăţaţi să gestioneze partimoniul public şi să evite conflictul de interese

Circa 20 de acțiuni sunt prevăzute în planul sectorial anticorupţie în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice pentru anul 2018-2020 , propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Obiectivul planului este dezvoltarea și implementarea prioritară a standardelor de integritate, a responsabilităţii, transparenţei şi rezistenţei la riscurile de corupţie în administrarea patrimoniului public de către agenții publici la nivel central și local, precum și în cadrul întreprinderilor de stat și municipale. Astfel, se va asigura permanent inventarierea patrimoniului public și identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile al RM, precum și monitorizarea patrimoniului transmis în locaţiune sau arendă în scopul identificării abaterilor de la clauzele contractuale. În a doua jumătate a anului viitor sunt incluse în plan activități de instruire a auditorilor interni în vederea monitorizării patrimoniului public. Tot în acea perioadă se prevăd instruiri în domeniul gestionării patrimoniului public a persoanelor din cadrul administrației publice centrale, întreprinderilor de stat, societăţilor pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat. Specialiștii vor mai fi pregătiți și în domeniul prevenirii conflictelor de interese. De asemenea, în plan sunt incluse și acțiuni ce țin de implementarea soluţiilor de e-administrare a patrimoniului public, inclusiv crearea unui modul electronic pentru plasarea şi accesarea datelor în regim online. Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietăți Publice și CNA sunt responsabile de organizarea consultărilor și dezbaterilor periodice cu reprezentanţii întreprinderilor de stat pentru a disemina bunele practici de integritate în domeniul gestiunii patrimoniului public. La întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu cota integrală sau majoritară de stat se va efectua auditul de performanţă, iar casarea sau comercializarea activelor neutilizate ale acestora va fi supusă unei monitorizări stricte. În document se menționează că principalele cauze ale apariției corupției în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice sunt evidența, evaluarea și monitorizarea ineficientă a patrimoniului public, lipsa transparenţei în procesul decizional la înstrăinarea şi administrarea patrimoniului public, cadrul normativ imperfect, dar, nu în ultimul rând abuzul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu. Corupția în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice poate apărea la orice etapă de realizare a dreptului de proprietate prin orice element al acesteia - posesie, folosinţă sau dispoziție, se mai menționează în proiect. Costul implementării acțiunilor nu este menționat, dar se indică că ele vor fi realizate din mijloacele proprii ale autorităților responsabile, precum și din granturi. Anterior, spre consultare au fost propuse planurile sectoriale de acțiuni anticorupție în domeniile fiscal și vamal pentru anii 2018-2020.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

984 views

The date of publishing:

13 December /2017 14:41

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon