News

Rezidenții parcurilor IT și asigurarea socială

Din 1 iulie 2019, potrivit art.5 (alin.4) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale achită toate tipurile de indemnizații din mijloacele financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, începând cu a șasea zi calendaristică, și angajaților parcurilor IT, după metoda venitului asigurat declarat în ultimele 12 luni, care se regăsesc în contul persoanei asigurate. Respectiv, angajatorii care au aderat la parcurile IT achită, ca și ceilalți, indemnizația doar pentru primele cinci zile din mijloacele angajatorului. La întrebările ce țin de asigurarea socială, calcularea indemnizațiilor și particularitățile întocmirii raportului IPC18 etc. răspunsurile au fost oferite de șefa Direcției generale evidența individuală a contribuțiilor, CNAS, Clara Sorocean, în cadrul seminarului ”Greșelile tipice în evidența contabilă a rezidenților pacurilor IT”, organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști în colaborare cu ATA Consult SRL. Potrivit speakerului, dacă o persoană s-a angajat recent în parcul IT și nu are bază de calcul pentru calcularea indemnizației, drept bază va servi salariul mediu al persoanei pentru ultimele 3 luni. În cazul în care angajatul a activat doar o lună, se va lua în calcul salariul mediu pentru o lună, iar dacă persoanei îi lipsește integral baza de calcul, fiind angajată pe parcursul lunii curente, se va lua în calcul salariul de bază. Ne bazăm în acest caz pe Hotărârea de Guvern nr. 426 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu și, în niciun caz, nu solicităm certificate de la foștii angajatori, așa cum se mai practică, a menționat Clara Sorocean. Totodată, chiar dacă un angajat deține două funcții în cadrul aceleiași companii rezidente a Parcului IT, acesta este angajat în baza unui contract individual de muncă, iar conform legii, persoanelor angajate în baza unui contract individual de muncă li se achită 60% din salariul mediu prognozat. În IPC18, această persoană o reflectăm o singură dată. Particularitățile acordării tatălui a concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani Indiferent dacă pleacă în concediu de îngrijire a copilului mama sau tatăl, unica condiție care trebuie îndeplinită este indicarea în IRM19 a codului 157. Totodată, după modificările din 1 iulie, persoanele au dreptul să lucreze, să se angajeze la altă companie sau să se concedieze, adică persoana poate să lucreze și să primească concomitent și indemnizația. După cum a mai informat Clara Sorocean, începând cu 1 iulie curent, tatăl nu mai prezintă la casa teritorială extrasul din ordinul de acordare a indemnizației, doar certificatul de naștere al copilului și buletinul său de identitate. În același timp, conform legii, tăticii au dreptul să solicite indemnizație paternală în primele 56 de zile de la data naşterii copilului şi se află în concediu paternal la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, până atunci cererea privind concediul se depunea doar la locul de muncă de bază. Vă recomand să utilizați sistemul informațional e-Cerere la solicitarea concediului paternal/maternal sau de îngrijire a copilului, prin completare a doar 4 câmpuri, fără a fi necesară semnătura electronică, a menționat reprezentantul CNAS. O altă întrebare a ținut de determinarea cardului la care se va face plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul în care angajatul are 2 sau mai multe carduri bancare, inclusiv sociale. Dacă angajatul lucrează la mai multe entități, el va depune o cerere pentru ca să i se achite foaia de boală pe card, la o singură entitate. Cum lucrează sistemul? S-a stabilit indemnizația, CNAS o transmite spre plată. pe primul loc, așa cum stabilește legislația, este cardul salarial și sistemul caută acest card. Nu contează dacă este vorba despre cardul de la lucrul de bază sau prin cumul, suma integrală o plătește acolo. Dacă în sistem nu se găsește un card salarial, se caută cardul social. Dacă persoana este angajată, dar beneficiază și de pensie și are card social, atunci nu se va mai depune cerere pentru cardul salarial, căci va primi indemnizația la cardul unde primește pensia. Dacă nu se găsește nici card salarial, nici social, atunci va trebui să ia indemnizația de la poștă, a explicat Clara Sorocean. Alte întrebări au vizat calcularea indemnizațiilor sociale în cazul persoanei care este angajată în două sau mai multe companii rezidente, restituirea indemnizațiilor achitate (până la 1 iulie), corectarea raportului IPC18 în cazul în care compania a primit foaia de boală mai târziu, concediul din cont propriu etc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP)

5549 views

The date of publishing:

24 September /2019 08:01

Domeniu:

Asigurare socială de stat | Noutăți

Tags:

parc it | seminar | ACAP | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon