News

Venituri la bugetul de stat mai mari cu peste 17 % în aprilie 2014 faţă de aprilie 2013

În primele 4 luni ale anului 2014, veniturile la bugetul de stat pe toate componentele, au constituit 7370,8 mil. lei., sau la nivel de 97,5 % faţă de prevederile perioadei de gestiune. Comparativ cu acceaşi perioadă a anului 2013, încasările au înregistrat o creştere de 17,2 la sută sau cu 1082,9 mil. lei. Din suma totală a veniturilor bugetului de stat, la componenta de bază au fost acumulate venituri de 6362,7 mil. lei., cu 10,5 % mai mult decît în anul 2013. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013, veniturile acumulate din mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat s-au majorat cu 21,7 %, sau cu 47,0 mil. lei. Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele, în perioada ianuarie-aprilie 2014, s-a realizat în sumă de 7798,4 mil. lei, comparativ cu perioada respectivă a anului 2013 cheltuielile s-au majorat cu 19,8 la sută. Executarea bugetului de stat în primele 4 luni ale anului 2014 s-a soldat cu un deficit în sumă de 427,6 mil. lei. Sursele de finanţare a deficitului au constituit: încasările de la valorile mobiliare de stat, împrumuturile debursate din surse externe, mijloacele din vânzarea şi privatizarea patrimoniului public şi alte surse. Raport privind rezultatele executării bugetului public naţional în ianuarie – aprilie 2014

via mf.gov.md

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1069 views

The date of publishing:

26 May /2014 17:43

Domeniu:

Noutăți

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon