News

Vor fi alocate 65,4 mil. lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal în instituțiile de învățământ

 
Guvernul a decis repartizarea, din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul curent, mijloace financiare în bugetele locale în sumă de 65.4 mil.lei în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

Mijloacele financiare vor fi destinate acoperirii cheltuielilor de personal în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, care se finanțează în bază de cost standard per elev.  În acest sens, se propune o derogare temporară de la regula generală, care ar permite suplinirea bugetelor instituțiilor de învățământ, reieșind din necesarul de cheltuieli la nivel de fiecare instituție.

 

Aceste măsuri sunt necesare în contextul reînceperii noului an școlar, pentru care va fi necesară asigurarea condițiilor de studii și de muncă pentru copii și pedagogi în condiții de pandemie – cheltuieli neprevăzute în bugetul anului curent.

 

De asemenea, se propune redirecționarea economiilor formate în mijloacele financiare neutilizate din contul măsurilor ce țin de organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților, către acoperirea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

873 views

The date of publishing:

13 August /2020 08:44

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

cheltuieli | institutie de invatamint | pandemie | buget de stat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon