Electronic services

Servicii de calitate - carte de vizită a Î.S. „Fiscservinform”

Un sistem de management eficient are la bază o administrare orientată către client şi asigurarea că produsul/serviciul furnizat satisface cerinţele acestuia. Astfel, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivităţii, iar Sistemul de Management al Calităţii reprezintă elementul din ce în ce mai necesar pentru supravieţuire şi dezvoltare. Respectiv, pentru a face faţă tuturor provocărilor dictate de transformările evolutive ce au loc în societate, Î.S. “Fiscservinform” a stabilit un obiectiv principal de atins în toate procesele realizate - de a oferi calitate, asumîndu-şi responsabilitate pentru satisfacerea maximală a necesităţilor şi exigenţelor tuturor clienţilor săi. “Fiscservinform” este specializată în elaborarea şi lansarea produselor informaţionale şi serviciilor electronice pentru cetăţeni, mediul de afaceri şi autorităţi publice. Însă, activitatea întreprinderii este sigilată sub funcţia sa principală de administratorul tehnico-tehnologic al Sistemului informaţional fiscal. În acest context, crearea şi dezvoltarea Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat (SISFS) este o condiţie importantă la capitolul executării bugetului naţional. O administrare fiscală eficientă nu poate fi atinsă fără o infrastructură de soluţii informatice, care ar simplifica executarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu ale funcţionarilor fiscali. Reieşind din acestea, asigurarea colaboratorilor fiscali cu instrumente moderne, bazate pe tehnologii avansate - reprezintă misiunea întreprinderii noastre întru edificarea SISFS. Prin urmare, satisfacerea deplină a cerinţelor utilizatorilor finali de produse/servicii informaţionale fiscale este una din priorităţile noastre fundamentale. De menţionat, că SFS este clientul nostru de bază, căruia îi acordăm asistenţa necesară în asigurarea încasărilor la bugetul de stat. Astfel, pentru realizarea obiectivelor menţionate şi în vederea aplicării prevederilor standardului ISO 9001:2008, implementat la întreprindere încă din anul 2011, în perioada 24.02.2014-21.03.2014 întreprinderea, cu acordul conducerii IFPS, a efectuat procedura de evaluare a satisfacţiei funcţionarilor fiscali vizavi de serviciile prestate. La sondaj au participat 429 de colaboratori ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi a oficiilor fiscale din toată ţară. Ulterior prelucrării statistice a chestionarelor completate, s-a stabilit că nivelul mediu de satisfacţia a atins o pondere de 87,3%, încadrîndu-se în segmentul satisfacţiei maximale [80%-100%]. Acest fapt denotă că serviciile/produsele prestate relevă un grad sporit de calitate, astfel încît sunt capabile să satisfacă aşteptările şi necesităţile beneficiarilor. Domeniul de evaluare a satisfacţiei clienţilor a vizat calitatea generală a soluţiilor implementate, suportul consultativ acordat şi produsele livrate SFS (blanchetele facturilor fiscale). Un loc aparte s-a acordat compartimentului „Aprecierea serviciilor”, în cadrul căruia respondenţii au apreciat nemijlocit calitatea serviciilor oferite de întreprindere: Prin intermediul chestionarelor analizate respondenţii au apreciat înalt beneficiile pe care le oferă serviciile prestate privind simplificarea şi sporirea operativităţii procesului de administrare fiscală. Suplimentar, au fost înregistrate numeroase comentarii de mulţumire adresate colaboratorilor Î.S. „Fiscservinform” pentru amabilitate, suport, disponibilitate şi un nivel înalt de profesionalism manifestat în procesul de deservire şi consultare a funcţionarilor fiscali. Î.S. „Fiscservinform” rămîne a fi receptivă la doleanţele şi sugestiile clienţilor noştri pe tot parcursul prestării serviciilor/produselor informaţionale, astfel încît evaluarea satisfacţiei clienţilor din cadrul SFS se realizează periodic, în cadrul diferitor evenimente tematice (seminare, conferinţe, şedinţe de lucru) organizate de întreprindere şi la care aceştia participă.
Calitatea este mai mult decît latura funcţională a produsului sau serviciului furnizat - este acea caracteristică ce întruneşte totalitatea cerinţelor şi aşteptărilor utilizatorului final, inclusiv şi cele tehnice. Calitatea reprezintă poziţia noastră în activitatea desfăşurată, dar pentru atingerea rezultatului scontat este foarte important obţinerea unui feed back de la clienţi şi anume acest lucru reprezintă elementul cheie în realizarea sondajelor şi a proceselor de audit, susţine dl Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. „Fiscservinform”.

1706 views

The date of publishing:

30 April /2014 15:12

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon