News

Eliberarea de către BNM a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din RM. Prevederi noi

Banca Națională a Moldovei (BNM) a înaintat pentru consultări publice proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM care conține un șir de modificări la Regulamentul privind eliberarea de către BNM a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din RM, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.14/2009.

 

Elaborarea proiectului, în afirmația autorilor, este condiționată de necesitatea actualizării Regulamentului, ținând cont de recentele modificări efectuate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (vor intra în vigoare din 20.07.2023). Beneficiarii proiectului sunt persoanele fizice rezidente și nerezidente.

 

Proiectul prevede reglementarea modului de depunere (pe suport hârtie sau în formă electronică) la BNM de către persoanele fizice rezidente și persoanele fizice nerezidente a documentelor în vederea obținerii autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Moldova. Totodată, se precizează că solicitanții care depun documentele în formă electronică vor avea obligația să utilizeze semnătura electronică calificată.

 

Totodată, în condițiile aprobării inițiativei înaintate pentru consultări publice în redacția propusă, vor fi revizuite temeiurile de refuz pentru eliberarea autorizației BNM, și anume eliminarea temeiurilor care vizează neprezentarea setului integral de documente necesare pentru eliberarea autorizației BNM privind scoaterea mijloacelor bănești, precum și referitoare la necorespunderea acestora cu prevederile Regulamentului.

 

Drept temei de refuz va putea servi prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului. Această modificare derivă din amendamentele operate la Legea nr.62/2008 care prevede dreptul BNM să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului.

 

Se propune și completarea Regulamentului cu prevederi ce vor reglementa procedura de obținere a duplicatului autorizației BNM în cazul în care autorizația BNM (pe suport hârtie) a fost pierdută sau deteriorată semnificativ.

 

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, vor fi acceptate până la data de 20 aprilie 2023.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Banca Naţională a Moldovei

906 views

The date of publishing:

07 April /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

rezident | nerezidenti | scoaterea | mijloace banesti | Banca Naţională a Moldovei

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon