Proiectul HG privind certificarea sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică şi definitivare proiectul Hotărîrii Guvernului privind certificarea sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control. Prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului, în vederea sporirii responsabilităţii contribuabililor, asigurării complete şi corecte a ţinerii contabilităţii și evidenţei fiscale şi excluderii utilizării în evidența acestora a sistemelor informaţionale dubioase, are drept scop introducerea obligativităţii contribuabilului în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător de a utiliza în cazul ţinerii contabilităţii şi evidenței fiscale automatizate numai a sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control certificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor. Obligația de certificare a sistemelor respective revine contribuabililor care elaborează și/sau livrează sistemele informaţionale computerizate și a softurilor pentru maşinile de casă şi control.

Data limită pentru comentarii: 31.12.2015

Fişiere Proiect Fişiere suplimentare Nota informativa Persoane responsabile Viorica Golban tel.022 26 27 90 e-mail: viorica.golban@mf.gov.md

via | particip.gov.md

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1985 views

The date of publishing:

11 December /2015 08:54

Catalogul tematic

Noutăți | Maşini de casă şi control

Tags:

proiect HG | sisteme informationale | masini de casă și de control

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon