Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prevede perfecționarea reglementării de stat şi gestionării durabile a domeniului folosirii subsolului, cu scopul intensificării influenţei statului la aplicarea pe larg a mecanismului comercial în vederea cercetării, folosirii şi protecţiei subsolului, soluţionării problemelor ce ţin de achitarea taxelor pentru folosirea subsolului în condiţiile social-economice noi cu respectarea intereselor statului şi a cetăţenilor Republicii Moldova în domeniul folosirii subsolului.

Data limită pentru comentarii: 30.01.2016

Fişiere Proiect Proiect lege Nota-informativa Persoane responsabile Veronica JOSU

via | particip.gov.md

Instituții:

Ministerul Mediului

1700 views

The date of publishing:

12 January /2016 11:06

Domeniu:

Noutăți

Tags:

proiect de lege | completare | Modificare | ministerul mediului

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon