Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Monitorul fiscal FISC.md nr.3 (80) 2023

În această ediție puteți consulta:

  • IFRS17. Provocări și oportunități”, elaborat de Natalia Tonu;
  • Studiu privind prezentarea informațiilor referitor la părțile afiliate în situațiile financiare, autori Valentina Panuș și Valentina Paladi;
  • Standardele de calitate ISQM 2 și ISA 220 (revizuit). Particularitățile de bază – Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova;
  • Условные активы и условные обязательства в учете и финансовой отчетности, elaborat de Natalia Zlatina;
  • Учет суммовых разниц, возникающих при расчетах с юридическими и физическими лицами, autor Ludmila Lapițcaia.
  • Правовой статус иностранных граждан в трудовых отношениях;
  • Concedierea salariatului pentru refuzul de a trece examenul medical obligatoriu;
  • Заявление работника о предоставлении освобождений по подоходному налогу в течение налогового года, autor Olga Donciu
  • etc.

Tags:

IFRS

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon