News

În atenția angajatorilor

Amintim angajatorilor că, potrivit prevederilor alin.4) art.92 din Codul fiscal,  aceștia sunt obligați, până la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, să prezinte beneficiarului acestor plăţi (cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art.90şi art.91 alin.(1)) informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35, suma deducerilor prevăzute la art.36 alin.(6) şi (7), precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii.

 

Informația despre venituri va fi completată conform formularului specificat în anexa nr.5 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22 august 2014. De menționat că nota referitor la venituri nu se prezintă pentru veniturile care se impozitează final la sursa de plată cum ar fi: dividendele, royalty, câștigurile de la jocurile de noroc și de la campaniile promoționale și/sau loteriile etc, precum și plățile efectuate în adresa nerezidenților.

 

Totodată, atenționăm că pentru angajații din domeniul IT informația salariaților, va fi completată în două rânduri.

*în rândul 2 (col. 2) se indică suma totală a venitului achitată în anul de gestiune (suma totală din col.8.3 din Fișa personală). Col.5 rândul 2 nu se completează.

*în rândul 1 (col.2) se indică venitul impozabil pentru anul de gestiune calculat în modul stabilit în art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (suma veniturilor lunare ale căror mărimile nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respective).

 

Suma menționată urmează să corespundă sumei totale a venitului impozabil, reflectat în col. 8.10 din Fișa personală (anexa nr.8 la Regulamentul sus-menționat). În col. 5 rândul 1 se reflectă suma totală a impozitului pe venit reținut în anul de gestiune.

 

În cazul erorilor în nota de informare, angajatorii sunt obligați să informeze beneficiarul plăților în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală (art.92 al.4 CF RM).

 

Menționăm, art.260din CF prevede că neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate la art.92 alin.(4) şi (41) de către persoanele care sînt obligate să reţină impozitul la sursa de plată se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

5698 views

The date of publishing:

21 February /2023 11:00

Domeniu:

Noutăți fiscale

Tags:

IFPS | angajati | venituri | declaratie | impozit pe venit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon