The official monitor

Acte publicate în Monitorul Oficial din 15 martie 2019

Mâine, 15 martie 2019, va ieși de sub tipar nr. 94-99 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale: În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 19, 11 martie 2019)
 • Lege cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 20, 11 martie 2019)
 • Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 25, 11 martie 2019).
 • Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 27, 11 martie 2019).
În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre сu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian (nr. 134, 27 februarie 2019).
 • Hotărâre cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor(nr. 141, 27 februarie 2019).
 • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Irak privind colaborarea economică (nr. 148, 7 martie 2019).
 • Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.646/2018 (nr. 155, 7 martie 2019).
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei medicamentelor de uz veterinar (nr. 157, 7 martie 2019).
 • Hotărâre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 160, 7 martie 2019).
În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Economiei și Infrastructurii publică
 • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CH 245-71/A1:2018 „Norme sanitare de proiectare a întreprinderilor industriale” (nr. 53, 4 martie 2019).
Ministerul Finanțelor publică
 • Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.121 din 13.09.2017 privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție (nr. 45, 5 martie 2019).
 • Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 6 octombrie 2008 (nr. 46, 5 martie 2019)
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale publică
 • Informaţie cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2018
Ministerul Justiției publică
 • Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea activității profesionale a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare (nr. 65, 5 martie 2019)
Biroul Național de Statistică publică
 • Indicii preţurilor de consum
Agenția Națională pentru Reglementarea în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației publică
 • Hotărâre privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului (nr. 10, 28 februarie 2019).
 • Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de măsurare și evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile celulare terestre GSM, UMTS și LTE în benzile de frecvențe 800, 900, 1800, 2100 și 2600 MHz (nr. 11, 28 februarie 2019)
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
 • Hotărâre privind aprobarea Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere (nr. 50/2019, 11 martie 2019)
. Serviciul Fiscal de Stat publică
 • Ordin cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute și obligațiilor fiscale reținute/achitate din venitul obținut în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate (nr. 82,27 februarie 2019).
 • Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 62 din 15.02.2019 (nr. 101, 6 martie 2019).

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3390 views

The date of publishing:

14 March /2019 12:00

Catalogul tematic

Noutăți | Legislație fiscală | Ordine SFS | Legi ale Republicii Moldova | Ordine MF | Monitorul oficial

Tags:

lege | Serviciul Fiscal | ordine | Hotarare de Guvern

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon