The official monitor

Important! Au fost acceptate și publicate Standardele de audit

În Monitorul Oficial din 30 mai 2014, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor privind acceptarea și publicarea Standardelor de audit. Conform acestui ordin, a fost publicată Prefața la Reglementările internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe. Aceasta a fost emisă pentru a facilita înțelegerea domeniului de aplicare și autorității prevederilor Consiliului pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB), așa cum sunt prezentate în termenii de referință ai IASSB. Au fost publicate Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Asigurare (ISAE):
 • ISAE 3402 Rapoarte de asigurare privind controalele din cadrul unei organizaţii prestatoare de servicii;
 • ISAE 3410 Misiuni de asigurare privind declaraţiile referitoare la emisia gazelor cu efect de seră;
 • ISAE 3420 Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra compilării informaţiilor financiare pro forma incluse într-un prospect;
Precum și Nota internaţionale de practică privind auditul (IAPN):
 • IAPN 1000 Considerente speciale privind auditul instrumentelor financiare.
Au fost retrase Declaraţiile Internaţionale privind Practica de Audit (IAPS):
 • IAPS 1000 Proceduri de confirmare interbancară;
 • IAPS 1004 Relaţia dintre organele de supraveghere bancară şi auditorii externi ai băncilor;
 • IAPS 1005 Considerente speciale în auditul entităţilor mici;
 • IASP 1006 Auditul situaţiilor financiare ale băncilor;
 • IASP 1010 Luarea în considerare a aspectelor privind mediul înconjurător în auditul situaţiilor financiare;
 • IASP 1012 Auditul instrumentelor financiare derivate;
 • IASP 1013 Comerţul electronic - efecte asupra auditului situaţiilor financiare;
 • IASP 1014 Raportul auditorului cu privire la conformi­tatea cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

via contabilsef.md

2011 views

The date of publishing:

31 May /2014 21:32

Tags:

Monitorul Oficial | standartele de contabilitate | Standardele de audit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon