The official monitor

În Monitorul Oficial de mâine, 9 decembrie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial de mâine, vineri, 9 decembrie, Nr. 423-429 (5856-5862) vor fi publicate următoarele documente oficiale: În Partea I – Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege privind reglementarea valutară (nr.62-XVI, 21 martie 2008).
 • Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectelor Acordurilor de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului „Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni-Chișinău” (nr. 2477-VII, 29 noiembrie 2016).
 • Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 4 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind Programul de suport bugetar în domeniul reformei sectorului energetic (nr. 2485-VII, 5 decembrie 2016).
 • Decret privind numirea domnului Eduard HARUNJEN în funcţia de Procuror General (Nr. 2485-VII, 8 decembrie 2016).
Curţea de Conturi a Republicii Moldova publică:
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Strategică 2016 - 2020 (în redacție nouă) (nr. 39, 10 noiembrie 2016).
 • Hotărâre privind Raportul auditului de performanță „Care este impactul reformei finanțelor publice locale asupra descentralizării financiare a unităților administrativ-teritoriale din cadrul municipiului Chișinău și raionului Râșcani?” (nr. 40, 10 noiembrie 2016).
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare şi stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională (nr. 1282, 29 noiembrie 2016).
 • Hotărîre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic (nr. 1285, 29 noiembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) privind Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova, semnat la 29 noiembrie 2016 (nr. 1287, 1 decembrie 2016).
 • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016 (nr. 1288, 1 decembrie 2016).
 • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1292, 5 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la completarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat (nr. 1293, 5 decembrie 2016).
 • Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2017 (nr. 1294, 5 decembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii fondurilor a sigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 (nr. 1298, 5 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (nr. 1299, 5 decembrie 2016).
 • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 1302, 5 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de consolidare a încrederii” (PNA 2013), semnat la 26 martie 2014 (nr. 1305, 6 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020 (nr. 1312, 7 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020 (nr. 1313, 7 decembrie 2016).
În Partea III Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova publică
 • Ordin privind abrogarea Regulamentului cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.586 din 1 noiembrie 1999 (nr. 140, 8 noiembrie 2016).
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat publică:
 • Ordin cu privire la aprobarea formularelor de citații (nr. 1289, 6 decembrie 2016).
Banca Naţională a Moldovei publică:
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar (nr. 335, 1 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar (nr. 336, 1 decembrie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 423-429 (5856-5862) din 9 decembrie 2016 îl găsiți aici ro,ru.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

3051 views

The date of publishing:

08 December /2016 16:04

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon