News

Politica fiscală și vamală 2025. Ministerul Finanțelor a lansat discuții cu părțile interesate

Principalele prevederi ale proiectului de lege ce se referă la politica bugetar- fiscală și vamală 2025 au fost discutate în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Finanțelor, la care au participat reprezentanți ai asociațiilor de business, patronatelor și ai sindicatelor.

 

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, se intenționează aprobarea proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul 2025 până la sfârșitul lunii iulie anul curent, pentru a asigura realizarea normelor de punere în aplicare a acestora.

 

“Intenția privind organizarea acestei discuții a fost generată de necesitatea de a discuta cu dvs. și a clarifica din start unele chestiuni conceptuale, astfel încât să avem o înțelegere comună față de măsurile ce se regăsesc în proiect”, a declarat ministrul.

 

Secretara de stat a Ministerului Finanțelor Cristina Ixari a menționat că obiectivele politicii fiscale pentru anul viitor sunt axate în mare parte pe intervenții tehnice sau de concretizare și păstrează în mare parte prerogativele politicilor fiscale și vamale promovate pe parcursul anilor precedenți.

 

În cadrul discuțiilor, participanții s-au expus și au prezentat mai multe propuneri legate de:

  • necesitatea implementării conceptului asigurărilor de viață
  • revizuirea unor prevederi din cadrul legislativ aferent prețurilor de transfer
  • regimul de impozitare pentru pământ și arenda acestuia
  • aspecte fiscale ce vizează veniturile persoanelor fizice obținute sub formă de creștere de capital sau dobânzi aferente valorilor mobiliare de stat procurate direct de pe platforma Ministerului Finanțelor și aferente obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale
  • instrumentul de stimulare a angajării și menținerii salariaților – Stock option plan, ș.a.

 

Pe unele subiecte/aspecte mai complexe, conform solicitării participanților vor urma discuții suplimentare. Totodată, participanții la ședință au apreciat respectarea calendarului stabilit în legea privind finanțele publice și transparență bugetară pentru elaborarea proiectului de politică fiscală și vamală pentru anul 2025, cât și includerea unor inițiative pe care mediul de afaceri le promova de mai mult timp.

Măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2025 au drept scop soluționarea constrângerilor economice sesizate de către contribuabili și au menirea de a aduce mai multă claritate asupra înțelegerii și aplicării acesteia, identificarea instrumentelor de suport a populației, precum și continuarea procesului de armonizare a legislației Republicii Moldova la practicile UE. Documentul conține și măsuri pro-active, care vin să creeze condiții mai bune pentru dezvoltarea economică.

 

Urmare a examinării tuturor propunerilor Ministerul Finanțelor va definitiva proiectul de lege, va transmite Guvernului spre aprobare și respectiv Parlamentului spre adoptare.

Proiectul este disponibil la următorul link: https://mf.gov.md/ro/content/cbtm-2025-2027-%C8%99i-proiectul-hg-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

349 views

The date of publishing:

24 June /2024 09:19

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

proiect de lege | organizatie | sindicate | politica vamala | politica fiscală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon