Questions and answers

16. (28.1.25) Urmează a fi înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării?

Potrivit art.204 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare. În conformitate cu art. 185 alin. (1) din Codul fiscal, obligaţiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei. De asemenea, în conformitate cu alin. (9) al articolului menţionat, în cazul reorganizării persoanei prin separare, persoana reorganizată şi persoana care s-a constituit în urma separării sînt responsabile de stingerea obligaţiei fiscale a persoanei reorganizate proporţional cotei ce le aparţine. În partea ce ţine de înregistrarea în calitate de plătitor a TVA a succesorului în cadrul reorganizării, căruia i-au fost transmise drepturi şi obligaţii de către întreprinderea reorganizată deţinătoare a statutului de plătitor a TVA, menţionăm că în cazul practicării de către succesor a activităţii de întreprinzător, acesta, în mod obligatoriu, urmează a fi înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA. Prin urmare, consecinţele privind TVA ce rezultă din reorganizarea subiectului impunerii cu TVA survin, începînd cu data înregistrării de stat a subiecţilor nou creaţi.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1653 views

The date of publishing:

15 March /2019 14:42

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Obligație fiscală | Reorganizare

Tags:

TVA | impunere | obligaţie fiscală | agent economic | reorganizare | platitor TVA

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon