Questions and answers

2. (29.3.11) Care este perioada fiscală privind determinarea impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul juridic?

În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (2) din Codul fiscal în vigoare de la 1 ianuarie, calcularea impozitului se efectuează anual. De asemenea, conform art. 121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. Potrivit art. 695 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1193 views

The date of publishing:

10 March /2017 10:14

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Legislație fiscală

Tags:

impozit pe venit | Codul fiscal | perioada fiscală | sector public

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon