Questions and answers

(29.4.41) Care este modalitatea de prezentare a documentului ce atestă rezidența persoanei juridice nerezidente?

Conform art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. 

 

      În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. 

 

        Totodată, Articolul 7 paragr.1 al Convenției Model OECD cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital, prevede că profiturile unei întreprinderi a unui Stat Contractant vor fi impozitate numai în acest Stat, cu excepţia cazului în care întreprinderea desfăşoară activitate de întreprinzător în celălalt Stat Contractant printr-o reprezentanţă permanentă situată acolo.

 

     Astfel, în vederea aplicării Convențiilor privind evitarea dublei impuneri, persoana juridică nerezidentă este în drept să prezinte documentul ce atestă rezinența sa fiscală în orice moment al anului calendaristic și pentru orice perioada fiscală anterioară, dat fiind faptul că activitatea sa economică de bază are loc în statul său de rezidență, fapt ce îi confirmă rezidența sa fiscală.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1302 views

The date of publishing:

04 August /2020 07:53

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoană juridică

Tags:

persoana juridica | rezident | tratat international

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon