Questions and answers

31.2.27 Poate beneficia gospodăria țărănească și întreprinzătorul individual de reducerea cu 50 % a amenzilor aplicate, potrivit prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care în documentele de plată a fost indicat eronat IDNP-ul fondatorului GT/întreprinzătorului individual în loc de IDNO-ul gospodăriei țărănești/întreprinderii individuale?

Conform prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, cu excepţia amenzilor aplicate pentru comiterea repetată, în decurs de 6 luni consecutive, a încălcărilor fiscale prevăzute la art. 254 şi 2541, dacă respectă strict următoarele condiții:
a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge concomitent cu acțiunile prevăzute la lit. b);

b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, stinge sumele impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, majorărilor de întârziere (penalităților) şi/sau 50% din amenzile indicate în decizie sau stinge obligația fiscală prin compensare conform art. 175.

c) în cazul în care datele din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat nu atestă executarea cerințelor prevăzute la lit. a) şi b), prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea benevolă a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit. a) şi b).
   
 În conformitate cu prevederile art. 129 pct. (13) lit. a) din Codul fiscal, restanța reprezintă sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întârziere (penalităţii) şi/sau amenzii. Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală.
      Totodată, în conformitate cu prevederile art. 175 alin. (8) din Codul fiscal în scopul beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală, precum și în cazurile admiterii de erori la perfectarea documentelor de plată, se vor considera stinse sumele de impozite, taxe, alte plăţi, majorări de întârziere (penalităţi) şi/sau amenzi pentru care, la data examinării contului personal generalizat al contribuabilului, documentele trezoreriale de plată privind stingerea obligațiilor fiscale prin compensare au fost perfectate şi remise organului corespunzător spre executare.
     
Conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Codul civil, persoana fizică are dreptul să practice activitate de întreprinzător din nume și pe cont propriu din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege.
     Potrivit art. 14 pct. 1 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea individuală este întreprinderea care aparține cetățeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună.
   
Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetățeanului (familiei) și altor surse care nu sunt interzise de legislație.
 
Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier), gospodăria țărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare terenuri) şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei țărănești), având ca scop obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență a propriei producții agricole.
Gospodăria țărănească are statutul juridic de persoană fizică (art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1353/2000).
    Ținând cont de faptul că patrimoniul întreprinderii individuale/gospodăriei țărănești este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului (cetățeanului/persoanei fizice), care răspunde nelimitat pentru obligațiile sale cu tot patrimoniul (exceptând cazurile prevăzute de lege), indiferent de faptul dacă contribuabilul a depus cererea de stingere a restanței prin compensare în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării/ comunicării deciziei, în acest sens se va considera că achitarea a fost efectuată la contul entității - întreprindere individuală/ gospodărie țărănească și, respectiv, în cazul unei erori în documentul de plată, contribuabilul va beneficia de reducere de 50% în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (2) din Codul fiscal.
      Alăturat, comunicăm că în cazul în care contribuabilul nu a depus cererea de stingere a restanței prin compensare, compensarea se efectuează la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1081 views

The date of publishing:

18 May /2022 07:46

Catalogul tematic

Sancțiuni fiscale | Obligație fiscală

Tags:

GT | intreprindere individuala | reducere | Sancţiuni

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon