Questions and answers

(6.10.8.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate: 
  a)să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295; 
  b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

467 views

The date of publishing:

21 September /2020 07:45

Domeniu:

Administrare fiscală | Taxele locale | Legislație fiscală

Tags:

Cod fiscal | consiliul local | scutire | contribuabil | Transport

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon