Questions and answers

6.4.4.1 Cum se stabilește cota taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

Cota taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale conform locului amplasării obiectului impunerii – în procente din venitul din vânzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunțurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare (art. 292 alin. (2) și anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

240 views

The date of publishing:

22 October /2021 07:21

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon