Questions and answers

7. (4.8.3) Cum se aplică accizele pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internationale, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget?

Potrivit prevederilor art.124 alin.(3) din Codul fiscal, accizele nu se achită pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern. Totodată, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA este aprobată prin Anexa nr.2 la HG nr.246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.246 din 08.04.2010, (publicată în Monitorul Oficial nr. 52-53/308 din 14.04.2010).]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1395 views

The date of publishing:

18 September /2015 15:20

Catalogul tematic

Accizele

Tags:

accize | marfuri | imprumuturi | granturi

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon