Video: 1 iulie 2024 –achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar

0.00 MDL

1 iulie 2024 reprezintă termenul-limită pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pentru persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile ţărăneşti (de fermier) în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent.

 

Cine expediază avizele de plată?

Care sunt metodele de achitare?

 

Detalii aici

 

 

New
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon