02
02 2015
1014

ANRCETI anunţă o şedinţă publică de aprobare a condițiilor generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 5 februarie, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va examina şi supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului nr. 38 din 08.12.2008 cu privire la aprobarea condițiilor generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol). Documentul a fost supus consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 9 – 24 decembrie 2014. Pe marginea proiectului la ANRCETI au parvenit comentarii şi propuneri din partea SA „Orange Moldova” şi SA „Moldtelecom”. Cei doi furnizori au înaintat în total 14 recomandări, dintre care cinci – au fost acceptate, patru – acceptate parţial, iar cinci – respinse. Toate recomandările se regăsesc în Sinteza recomandărilor, care este publicată pe pagina electronică a ANRCETI. Potrivit notei informative, ANRCETI a decis să modifice condițiile generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare pentru a le aduce în concordanţă cu prevederile unui set de acte normative, printre care Planul Naţional de Numerotare (PNN), Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, Regulamentul privind portabilitatea numerelor etc. Conceptul general al condițiilor generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare nu a suferit schimbări mari. În document au fost incluse un set de dispoziții generale privind utilizarea resurselor de numerotare și unele condiții impuse de rigorile actuale. Printre aceste condiţii consemnăm: interzicerea transmiterii/asignării resurselor de numerotare din PNN atribuite prin licență și/sau utilizarea permanentă a acestora în afara teritoriului Republicii Moldova sub orice formă: prin intermediul cartelelor SIM, USIM, R-UIM, comunicații M2M, DID – în calitate de numere virtuale etc.; semnarea cu administratorul bazei de date centralizate (BDC) pentru portabilitatea numerelor a Acordului general tip de organizare, operare, administrare şi întreţinere a BDC cu cel puţin 10 zile înainte de data activării numerelor atribuite prin licenţă; informarea abonaţilor/utilizatorilor finali (prin includerea în contract şi/sau condiţiile de furnizare şi utilizare a serviciilor publice de comunicaţii electronice) despre interdicţia modificării formatului sau destinaţiei resurselor de numerotare prin care se realizează accesul la serviciile publice de comunicaţii electronice contractate. Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare despre proiectul propus spre aprobare de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI la telefoanele: 022 251 312 şi 022 251 357.

via | anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.