01
04 2016
749

AO „EcoFin-Consult”, Reprezentant Național al Republicii Moldova în Organizația Europeană pentru Calitate (EOQ) şi membru cu drepturi depline al acesteia, organizează cea de-a treia Conferință Științifică Internațională dedicată sărbătorii naționale Ziua Profesională a Contabilului, cu genericul: ”Profesia contabilă – realizări și perspective”

În scopul susținerii și promovării profesiei contabile din Republica Moldova, conferința se va desfășura la data de 04 aprilie, începînd cu orele 10.00, de Ziua Națională a Contabilului, în incinta Summit Events & Conference Center, Sala Roșie (mun. Chișinău, str. Tighina, 49/3).

Acest eveniment este unul notoriu în viața contabilă din Republica Moldova și reunește anual profesioniști contabili și specialiști din diferite domenii: contabilitate, audit, fiscalitate, economie, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor cu care organizatorul

Conferinței (AO „EcoFin-Consult”) poartă un permanent dialog.

Bilanțul realizărilor și eșecurilor, devenit o tradiție anuală la întrunirea profesioniștilor contabili, scoate la iveală cele mai frecvente probleme, identifică soluții în rezolvarea acestora, și, totodată oferă viziune pentru viitor.

Pentru anul 2016, lucrările Conferinței Științifice Internaționale dedicate Zilei Profesionale a Contabilului se vor desfășura în 2 sesiuni, avînd următoarea tematică:

Sesiunea I

Prioritățile strategice ale politicii statului în domeniul contabilității și auditului

  1. Politica statului în domeniul contabilității și auditului. Implementarea reformelor: probleme, soluții, perspective;
  2. Modele arhitecturale de securitate a serviciilor electronice manageriale;
  3. Soluții eficiente în sistemul „1C: Предприятия” privind utilizarea documentelor electronice și raportarea electronică, recomandări de minimizare a riscurilor în cadrul utilizării acestora;
  4. Contabilitatea și controlul formării și utilizării resurselor bugetare.


Sesiunea II

Domeniul contabilității – mecanism strategic de implementare a politicii economice a statului în contextul asocierii RM la UE

  1. Politica fiscală 2016: ce trebuie să cunoaștem și cum să evităm erorile;
  2. Perfecționarea contabilului întru asigurarea așteptărilor mediului de afaceri în condițiile incertitudinilor;
  3. Formarea sistemului electronic de circulație al documentelor: riscuri și oportunități.

Conferința este înregistrată și acreditată de CNAA, fiind inclusă în Registrul manifestărilor științifice organizate în Republica Moldova în anul 2016.

La conferință vor participa circa 300 de contabili din diverse domenii ale economiei naționale de pe întreg teritoriul republicii, inclusiv reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, ministerelor de resort, instituțiilor de învățămînt, mediului de afaceri, ONG, oaspeți și invitați de onoare de peste hotare etc.

Pentru informații și detalii: tel. (+373 22) 27 33 94, 069594196 sau email:

aoecofinconsult@gmail.com, persoana responsabilă – Angela Curcudel.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.